is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuigeling geringer. Houdt men dit alles in het oog, dan blijkt de „Ausnutzung" van het voedsel buitengewoon goed te zijn. "Volgens reeds oude onderzoekingen van Forster is die van de kalkzouten zelfs tweemaal zoo goed als bjj den volwassene, terwijl exacte stofwisselingsonderzoekingen van Rubner hebben geleerd, dat alle bestanddeelen van de koemelk door den zuigeling beter „ausgenutzt" worden dan door den volwassene. Niettemin vinden wij in het boven, omtrent de anatomische eigenaardigheden, medegedeelde een waarschuwing, toch vooral niet te zware eischen aan den arbeid van het darmkanaal van den zuigeling te stellen.

Onder normale omstandigheden blijft het voedsel ongeveer o tot 8 uren in het darmkanaal.

Wat de ligging van het intestinum betreft, is alleen van belang op te merken, dat bij den zuigeling de flexura sigmoidea bijna geheel buiten het kleine bekken ligt en tal van variaties in vorm en ligging aanbiedt, die nu en dan tot pathologische verhoudingen aanleiding kunnen geven.

Pancreas. Reeds bij de geboorte heeft het pancreassecreet een diastatische, tryptische en vetsplitsende werking; de diastatische werking is echter vooral in de eerste levensmaanden zeer gering (o. a. Montagne).

Lever. De lever is bij den zuigeling relatief zeer groot.

Volgens Hari.ey staat het gewicht van de lever tot het lichaamsgewicht:

bij den neonatus als .... 1:18 bvj den volwassene als 1:3»

het kind als 1:20 tydens den middelbaren leeftijd als 1:40

tydens de pnberteit als ... 1: 30 bvj den grijsaard 1:5»

Dit doet een bijzondere beteekenis van de lever bij het kind vermoeden, waaromtrent echter nog slechts zeer weinig is bekend. Wel weet men, dat vorming van glykogeen en ureum reeds bij den neonatus plaats hebben en is bij de foetale lever reeds een antitoxische werking geconstateerd. De gal wordt in ruime mate afgescheiden. Z\j bevat weinig galzuren, maar veel bilirubine en biliverdine, welke kleurstoffen