is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De melksuiker wordt gesplitst in dextrose en galactose, Avelke beide voor verreweg het grootste gedeelte als zoodanig worden geresorbeerd. Deze splitsing kan naar alle waarschijnlijkheid slechts plaats vinden in de cellen der darmmucosa onder den invloed van het lactase. Eerst na de splitsing kan gisting tot stand komen en door dit bacteriëele gistingsproces, waarbij in hoofdzaak melkzuur ontstaat, wordt slechts zooveel suiker aan de resorptie onttrokken als noodig is, om de voor een normaal verloop der digestie onontbeerlijke producten te vormen.

Aan het slot van deze inleiding moet nog worden vermeid, dat wij onder natuurlijke voeding verstaan de voeding aan de borst (moeder of min), onder kunstmatige voeding de voeding met elk ander voedingsmiddel en onder gemengde voeding, meestal in navolging van de Franschen „allaitement mixte'" genaamd, de combinatie van voeding met vrouwenmelk en eenig ander voedsel ter aanvulling.