is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van melkglas (A). Op dezen cilinder, die overal 4s/4 mM. van den zijwand der buis is verwijderd, zijn zwarte dwarslijnen aangebracht. In de buis brengt men met de bij het instrument gevoegde pipette (P). 4 cM'. melk, waarna de strepen op den melkglascilinder onzichtbaar worden. Onder voortdurend schudden wordt dan voorzichtig, bij kleine beetjes tegelijk, zooveel water toegevoegd, dat de dwarslijnen op den melkglascilinder juist weer duidelijk zichtbaar zijn. Men kan dan op de schaalverdeeling der kleurlooze glazen buis de \ cijfers aflezen, die zich aan weerszijden ter hoogte 5 van het niveau der verdunde melk bevinden. Het s eene cijfer geeft aan, hoeveel water men ter verg dunning heeft moeten toevoegen, het andere het jj vetgehalte der melk in procenten. De fout, die | hierbij kan worden gemaakt, bedraagt volgens -s Gerber 0.5 pCt.

Het onderzoek met den lactobutyrometer van ►3 Marchand-Conrad (fig. 12) kost meer tijd, maar 2 is ook veel nauwkeuriger. Het instrument bestaat ï uit een van onderen gesloten kleurlooze glazen buis, waarvan de bovenste helft nauwer is dan de onderste. Van onderen af is de buis in 3 gelijke deelen, elk van 5 cM3. inhoud, verdeeld, onderling gescheiden door deelstrepen, voorzien van de letters M. (melk), Aeth. (aether) en A. (alcohol). Op het bovenste, nauwste deel der buis bevindt zich een schaalverdeeling. Bij het onderzoek wordt de buis tot het teeken M gevuld met melk, waarna één druppel 30 pCt. natronloog wordt toegevoegd (niet meer, daar anders stolling van het caseïne zou optreden en buitendien de uitscheiding van het vet gestoord zou kunnen worden, omdat te veel alkali het vet verzeept). Het alkali dient om het