is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten ingegaan, omdat ons meermalen is gebleken, dat door velen nog waarde wordt gehecht aan één enkele vetbepaling door een apotheker of scheikundige op verzoek van medicus of ouders gedaan en omdat het is voorgekomen, dat eene vrouw buiten staat werd verklaard haar kind te zoogen, alléén omdat toevallig in dat ééne proefje een laag vetgehalte werd gevonden. Het zal na al het voorafgaande duidelijk zijn, dat de beteekenis van zulk een bepaling geheel illusoir is. Wij moeten dan ook met Heubner volkomen meegaan, waar hij een dergelijk onderzoek als „gelehrter Zierat" betitelt.

Om te beoordeelen, of in een bepaald geval de borstvoeding in ieder opzicht voldoende is, kan men het volgende toepassen. Men onderzoeke het kind nauwkeurig (met name er op lettende, of het kind stevig of slap aanvoelt, of de fontanel al dan niet is ingezonken, of er erythema natium is, of het lichaamsgewicht overeenkomt met den leeftijd), informeere naar de functies van den zuigeling (of de ontlasting goed is, of de luiers flink nat zijn, of het kind spuwt of braakt, of het rustig is na het drinken), onderzoeke vervolgens mikroskopisch een droppel zog uit beide borsten der moeder en wege ten slotte het kind gedurende 1 of 2 etmalen telkens vóór en na den maaltijd en vergelijke deze getallen met die van de tabel van Pfeiffer (blz. 64). De ervaring heeft immers geleerd, dat een quantitatief voldoende zogsecretie ook meestal qualitatief goed is.

Het soortelijk gewicht van een enkel melkproefje is natuurlijk van geenerlei beteekenis, ook de bepaling van de reactie heeft geen practisch belang.

Interessant uit een historisch oogpunt zijn de eischen, die Metlinger (Kinderbuch) in de middeleeuwen aan een goede melk stelde en de wijze, waarop hij aanraadde het zog te onderzoeken: „Ihre Milch (der Saugamme) soll weiss sein, süss und ohne fremden Geschmack: es ist besser, sie habe zu viel, als zu wenig. Sie soll mittelmassig sein, nicht wasserigflüssig, nicht dick-gestockt. Man melke von der Milch auf