is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de ziekten der moeder betreft, zoo laat Heubner als eigenlijke contraïndicatie alleen gelden de tuberculose of een uitgesproken praedispositie voor deze ziekte, blijkende uit een erfelijke belasting. Vooral voor de moeder is het zoogen dan nadeelig, omdat de lactatie een zeer ongunstigen invloed uitoefent op een bestaand longlijden of een latente aandoening fioride kan maken. Doch ook in het belang van het kind is onder dergelijke omstandigheden het zoogen te ontraden, omdat de melk van tuberculeuse moeders niet alleen gewoonlijk in onvoldoende hoeveelheid wordt afgescheiden, doch ook van slechte qualiteit is, terwijl de kans op inhalatieïnfectie van het kind door de moeder des te grooter is, naarmate het kind meer met de moeder in contact komt. De tuberculeuse moeder moet zich zooveel mogelijk van haar kind verwijderd houden en dit liefst door een min laten voeden. Bij kunstmatige voeding is immers de kans op maagdarmstoornissen veel grooter en deze bereiden den bodem voor den tuberkelbacil bij dergelijke gepraedisponeerde zuigelingen.

Er zijn evenwel nog andere ziekten, die het zoogen niet toelaten, daartoe behooren epilepsie, psychosen en potatorium, vooral wegens het gevaar voor het kind.

Bij syphilis van de moeder moet men alleen dan het zoogen verbieden, indien de vrouw kort vóór (in de laatste drie zwangerschapsmaanden) of eerst na de bevalling is geinfecteerd, omdat dan het kind zonder hereditaire syphilis wordt geboren en door de moeder kan worden geïnfecteerd.

Ook indien bij de moeder niets van syphilis te constateeren is, mag zij haar eigen ex patre hereditair luetisch kind zoogen, omdat zij daardoor niet wordt besmet (wet van Colles — Baumès). Omgekeerd mag ook een syphilitische moeder, behalve als zij in de laatste drie graviditeitsmaanden of na den partus is geïnfecteerd, haar eigen kind zoogen, zonder dat het kind kans loopt, luetisch te worden (wet van Profeta). Verder ging Profeta in zijn bewering niet, maar langzamerhand heeft men veel meer op rekening van zijne wet gebracht. Door Profeta