is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latent zijn. bij het onderzoek niet worden gevonden, om zich later tijdens het zoogen soms sterk te ontwikkelen. Bovendien vermindert dikwijls de zogsecretie spoedig bij eene vrouw, die tijdens het onderzoek overvloedig zog scheen te bezitten. Czerny en Keller geven het praktische advies, op een eventueel af te geven attest alleen te verklaren, dat bij de min op den dag van het onderzoek geen ziekteverschijnselen waren te constateeren, doch nooit te getuigen, dat zij gezond is.

Onderzoek van de min. De voorwaarden, waaraan de min moet voldoen, zijn: le dat zij een goede gezondheid geniete en 2e dat zij voldoende melk van goede qualiteit bezitte.

Bij het geneeskundig onderzoek lette men op alle uiterlijke kenteekenen eener goede gezondheid (algemeen voorkomen, lichaamsbouw, huidkleur, voedingstoestand) en bijzonder nauwkeurig op symptonen van tuberculose en lues. Hoofdhaar (defluvium capillitii), lymphklieren, glandulae cervicales, submentales, axillares, cubitales, inguinales, mond- en keelholte (condylomen, litteekens, verdwenen zijn der papillae circumvallatae aan de basis der tong), neus (chron. coryza, ozaena), oor (otorrhoe), oog (lidteekens van de cornea), huid van den nek (leukoderma syphiliticum) en van het overige lichaam (luetische efflorescenties, corona veneris), voorzijde der tibia (resten van periostitis luetica) worden derhalve aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Men vergete ook vooral niet, de omgeving van den anus (condylomen) en de uitwendige en inwendige genitalia op fluor (blennorrhoe) condylomata, litteekens, ulcera (ook van de portio vaginalis met het speculum) te onderzoeken. Daarna volgt een nauwkeurig onderzoek van borst- en buikorganen.

Het spreekt van zelf, dat de ziekten, welke der moeder het zoogen beletten, ook de min ongeschikt maken tot het vervullen dier functie (epilepsie, potatorium, psychosen, enz.).

Verder moet men zorgen, dat door de min geen scabies, favus, pediculosis capitis aut vestimenti in het huis van het voedsterkind worden geïmporteerd.