is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O". Koemelk is steeds vrij sterk verontreinigd door bacteriën, terwijl in vrouwenmelk microörganismen (bijna) geheel ontbreken.

Wanneer wij al deze verschillen tusschen beide melksoorten nagaan, slaat ons haast de schrik om het hart en begrijpen wij niet, hoe het desniettegenstaande in verreweg de meeste gevallen mogelijk is, zuigelingen door middel van kunstmatige voeding groot te brengen!

Daarom bedenke men ook eens, de wenken van Czerny en Keller indachtig, hoe nauw verwant deze beide melksoorten, ondanks de vele verschilpunten, eigenlijk zijn. Een zeer ernstig bezwaar blijft echter de nooit ontbrekende verontreiniging van koemelk met bacteriën, die wij thans nader zullen bespreken.

Bacteriën der koemelk. Dat in tegenstelling met de vroeger gangbare meening vrouwenmelk niet steeds volkomen steriel is, hebben wij vroeger reeds meegedeeld. Immers Cohn en Neumann bevonden de melk uit 41 gezonde borsten slechts 6 maal steriel. De bacteriën, meestal staphylococcus albus, komen echter alleen maar in de eerste droppels zog voor en zijn van buiten af in de melkgangen gedrongen.

Bij de koemelk daarentegen doet zich de gelegenheid tot infectie met bacteriën veelvuldig voor. Reeds vóór en nog meer tijdens het melken komen vele bacteriën in de melk. Het was Soxhlet, die het eerst wees op deze verontreiniging van de melk bij het melken en daarbij tevens aantoonde, hoe door de meest nauwgezette zindelijkheid in den stal en bij het melken het aantal bacteriën belangrijk kan worden beperkt. Het zal hoogst waarschijnlijk nooit gelukken steriele rauwe koemelk te verkrijgen, doch slechts melk, die arm is aan bacteriën. Verontreiniging van de uiers en vuil in de haren van de huid der koe, vuile handen der melkers, onzindelijke melkvaten, stof uit den stal, gebruik van onzuiver water bij het omspoelen der melkemmers, hooge temperatuur van de buitenlucht, lange duur van het transport, ondoelmatig