is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groot aantal melkzuurbacteriën gevonden, dan kan dit er op wijzen, dat de melk niet goed koel is gehouden of niet versch is, doch schadelijk voor de gezondheid is zulke melk gewoonlijk niet. Treft men daarentegen op de platen talrijke bacteriën aan, en daaronder vele, die de gelatine doen vervloeien en geen zuur vormen, dan is de zaak veel ernstiger, want dan heeft men te doen met rottingsbacteriën, die bij goede melk slechts in zeer kleine hoeveelheid mogen voorkomen.

Conn maakt dit duidelijk door het volgende voorbeeld:

/-.ii, i . Totaal w /j Bacteriën, die ! . , Gehalte aan bacteriën. aantal Melkzuur- dc yelatine doen AnJ?re bacteriën ,.c. Wocie». soorten.

Aantal bacteriën per cm'1. in melk

„ No- 1 6.820 000 6.324.000 68 000 428 000

Percentage 93 t 6

Aantal bacteriën per cM'. in melk

_ ^°- 2 17.000 500 5 300 11 200

Percentage 2 8 31 66 2

Melk No. 1 bevat veel meer bacteriën dan melk No. 2, maar het percentage melkzuurbacteriën van No. 1 is veel grooter dan van meik No. 2, die veel minder bacteriën bevat. De tweede melk is blijkens haar gering gehalte aan bacteriën zonder twijfel versch, doch ook de eerste is geheel normale

Fig. 21 Leb9tremsel van melk, waarin de melkzuurbacteriën de overhand hebben. (Naar Russell).