is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gepraecipiteerd. Verder verliest de melk door koken hare bactericide en antitoxische eigenschappen; met uitzondering van het fibrineferment en het salolsplitsende ferment, worden ook de fermenten vernietigd door temperaturen boven 70° C. Indien in rauwe melk, in overeenstemming met een hypothese van Escherich, fermentachtige stoffen aanwezig zijn, die toniseerend en stimuleerend op de intermediaire stofwisseling en assimilatie werken (zoogenaamde trophozymasen van Marfan), dan worden ook deze hypothetische fermenten door verhitting van de melk vernietigd.

Gelukkig blijkt in de praktijk, dat ondanks al de veranderingen, die de melk bij sterke verhitting ondergaat, zij daarna aan vele zuigelingen niettemin zeer goed bekomt. Bij kunstmatige digestie in vitro wordt gesteriliseerde melk zelfs vlugger verteerd dan rauwe (Jemma).

Uit onderzoekingen van Marfan en Apert is gebleken, dat gesteriliseerde en gekookte melk bij toevoeging van leb fijner stremmen dan rauwe melk; volgens Silberschmidt verliest echter te lang gekookte of te hoog verwarmde koemelk geheel het vermogen te stremmen na toevoeging van leb in vitro. In de maag heeft dan nog wel, dank zij der zuurvorming, coagulatie plaats, maar hiervoor is een verhoogde maagsapsecretie noodig. Daarenboven bindt gekookte, eventueel gesteriliseerde melk, volgens Sidler, veel meer zuur dan rauwe melk. Terwijl dus aan de eene zijde rauwe koemelk door het snelle en grofvlokkige stremmen hoogere eischen stelt aan de maagmuskulatuur, eischt de te lang verwarmde melk meer van het chemisme van de maag.

Uit de stofwisselingsproeven van Raudnitz bij jonge kinderen en uit die van Bendix en Lange bij oudere kinderen bleek, dat de „Ausnutzung" in het lichaam vrijwel dezelfde was, of men rauwe, gepasteuriseerde dan wel gesteriliseerde melk toediende. Rodet heeft van honden van hetzelfde nest eenige met gekookte, andere met ongekookte melk gevoed en regelmatig gewogen; hij overtuigde zich daarbij van de superioriteit der