is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tent van Eschericii heeft gedurende korten tijd twee borstkinderen met sterk verhitte (10 minuten op 100° C. verwarmde) vrouwenmelk doen voeden en bevond, dat de algemeene toestand en de gewichtsvermeerdering gedurende dien tijd minder gunstig waren dan toen de kinderen ongekookte vrouwenmelk uit de flesch kregen.

Men is in de laatste jaren zeer terecht teruggekomen van het langdurig koken van de melk, sinds men weet, dat de boven beschreven veranderingen in de melk voor een deel des te intensiever optreden, naarmate de melk langer wordt gekookt en sinds bovendien door Flügge is bewezen, dat langdurig koken, zelfs van 2 — 53/4 uur (melk kookt bij 101° C.), de sporen van bacillus subtilis, b. mesentericus vulgatus, ruber, enz. en b. tyrothrix tenuis toch niet doodt. De sporen van deze peptoniseerende bacteriën worden eerst vernietigd door koken gedurende (5 uur of door verhitten tot 110° C. gedurende 30 minuten.

Men stelt zich daarom tegenwoordig tevreden met de melk kort, op zijn langst gedurende 10 minuten, te koken, waardoor de pathogene en ook de saprophyte bacteriën, met uitzondering van de sporen der peptoniseerende, worden gedood. Reeds bij 75 a 80° C. begint de melk te rijzen, op te wellen, dit is echter nog geen koken. Bij verwarming van melk in een open pan vormt zich een vlies, hoofdzakelijk bestaande uit geronnen lactalbumine, doch dat ook vet bevat (Jameson en Hertz). Om de melk goed aan de kook te brengen worde dit vlies of vel verwijderd of door de melk geroerd en late men de melk op het vuur, tot zich groote blazen vormen. Eerst dan kan men zeggen, dat de melk kookt. Kookt men de melk in een gesloten pan of is zij ontroomd, dan ontstaat dit vlies niet. Om het aanbranden en overkoken van de melk te voorkomen, kan men met succes van een melkkoker (fig. 24 en 25, zie blz. 103) gebruik maken.

Het is dringend noodig de melk onmiddellijk na het koken snel af te koelen tot onder 16° C., door het kookapparaat te