is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dientengevolge voortdurend omgeven door een laag verwarmde lucht, die geen afkoeling toelaat. De temperatuur van het water blijft tusschen 60° en 70° C-, die van de melk tusschen 603 en •55° C., op de melk werkt derhalve de voor het pasteuriseeren noodige warmtegraad blijvend in. Na l'/j ii 2 uur worden de flesschen uit den ketel genomen en op een koele plaats gezet.

Indien na de pasteurisatie de melk niet voldoende wordt afgekoeld, is het nut van deze bewerking illusoir, terwijl ook, indien de boven beschreven toestellen niet steeds betrouwbaar zijn, daarmee hun doodvonnis is uitgesproken. Niet te rechtvaardigen is het echter, ze eenvoudig af te keuren, omdat nu eenmaal huismoeders niet op een thermometer kunnen leeren zien, zooals eenige autoren „du haut de leur grandeur" beweren.

Op grond van hunne bacteriologische onderzoekingen bevallen

Dunbar en Dreyer met warmte den melkthermophoor (fig. 29) aan. Dit toestel, oorspronkelijk bestemd om de melk voor den zuigeling warm te houden, is volgens genoemde schrijvers ook voor pasteurisatie geschikt, omdat daarin een belangrijk gedeelte der bacteriën van de melk te gronde gaat. Het is een vat met dubbele wanden, waarin één of meerdere fleschjes van 250 gram inhoud precies passen. De ruimte tusschen de wanden is gevuld met azijnzure natron, een zout, dat de eigenschap bezit bij het smelten een groote hoeveelheid warmte vast te leggen, die bij het vast worden van het zout weer vrij komt. Plaatst men het fleschje in het toestel, dat tevoren 8 mi¬

nuten (of VOOr ZOOVerre nOOdig FiS- 29- Thermophoor.