is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geuns toonde nl. aan, dat bacillus coli communis wordt gedood door het inwerken van een temperatuur van 59° C. gedurende 5 minuten en van 62.5° C. gedurende 1 minuut.

De melkinrichtingen in Amsterdam en in andere groote steden van ons land leveren, behalve versche, niet verhitte melk, drieërlei soorten van melk in gesloten flesschen (bij alle 3 melksoorten is eerst het stalvuil door centrifugeeren zooveel mogelijk verwijderd): 1°. de gepasteuriseerde of ziektekiemvrije melk, waarin door verhitting tot 65° C. gedurende minstens een */» uur de pathogene bacteriën zijn gedood. Zij moet koel worden bewaard en binnen 24 uren verbruikt ; 2°. z.g. hooggepasteuriseerde melk, waarbij een verhitting boven 70° C. heeft plaats gevonden, die evenwel slechts door enkele inrichtingen wordt geleverd. Ook bij deze melk wordt men in zijn verwachting, dat zij 's zomers niet in één dag bederft, dikwijls teleurgesteld, wat na Ringeling's onderzoek verklaarbaar is; 3°. z.g. gesteriliseerde of bacteriënvrije melk, waarin door verwarming gedurende 30—45 minuten bij 1003—103° C. behalve de pathogene bacteriën ook alle andere, met uitzondering van de sporen der peptoniseerende bacteriën, zijn gedood. Van deze melk kan dus niet worden verwacht, dat zij absoluut steriel is. Toch is zij dit dikwijls en wel dan, als de sporen van de peptoniseerende bacteriën ook reeds in de versche melk afwezig waren, zooals meermalen het geval is bij goede stalhygiène, of met het stalvuil door centrifugeeren uit de rauwe melk waren verwijderd. Daaraan is het toe te schrijven, dat deze melk bij goede bereiding soms maanden lang goed kan blijven. Zij onderscheidt zich van gepasteuriseerde en versche melk door donkerder kleur, kooksmaak, enz.

Welke melk moeten wij gebruiken voor de voeding van den zuigeling? De melk, die wij thuis gedurende 10 minuten in een open pan of in het SoxHLEx'sche apparaat laten koken