is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in een der beschreven toestellen pasteuriseeren dan wel de gesteriliseerde, gepasteuriseerde of hooggepasteuriseerde melk uit den handel?

Over de onbetrouwbaarheid van de gepasteuriseerde melk uit den handel en de bezwaren, aan het pasteuriseeren thuis verbonden, hebben wij reeds het noodige gezegd; eveneens zijn de groote voordeelen van het verhitten der melk in het apparaat van Soxhlet reeds uitvoerig door ons besproken. Deze laatste methode heeft op het eenvoudig koken in een open pan dit voor, dat er geen mogelijkheid bestaat tot reïnfectie van de melk, wat wel het geval is, als telkens opnieuw een fleschje uit de pan moet worden gevuld.

Indien men de zekerheid heeft, dat de melk spoedig na het melken bij de verbruikers wordt afgeleverd, zoodat er niet veel tijd en gelegenheid is tot vorming van toxinen en ptomaïnen door de in de melk aanwezige bacteriën, dan verdient zeker de behandeling der melk thuis de voorkeur.

Mist men deze zekerheid, dan kan het vooral in de warme zomermaanden aanbeveling verdienen, de steriele melk uit den handel te gebruiken, omdat in de inrichtingen de melk zoo spoedig mogelijk na het melken wordt verwerkt, Ten einde contact-infectie te vermijden, moest men eigenlijk een éénmaal geopende flesch niet voor de tweede maal ten behoeve van het kind mogen gebruiken, maar dit is een eisch, waaraan in de praktijk bezwaarlijk is te voldoen, tenzij men over een ruime beurs of een zeer groot huishouden beschikt.

In elk geval overtuige men er zich van, alvorens de gesteriliseerde melk te gebruiken, dat deze niet is geronnen, niet slecht riekt en alleen maar een kooksmaak heeft. De melk mag niet ouder zijn dan een week, omdat na dien tijd de emulsie van het vet verloren gaat en ook door schudden niet meer geheel kan worden hersteld (Renk).

Hoe weinig betrouwbaar de fabriekmatig bereide melk uit den handel dikwijls is, bleek ook uit het onderzoek van Weber te Berlijn. Deze onderzocht 150 monsters steriele melk, afkom-