is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook bij de kunstmatige voeding niet voor iederen zuigeling van bepaalden leeftijd een zekere hoeveelheid voedsel van te voren volgens een vast schema vaststellen, doch moeten wij in hooge mate individualiseeren en ons nooit gebonden achten door een schema, methode of tabel.

Aantal maaltijden. Hierbij behoeft men het minst te individualiseeren, omdat het mogelijk is, zonder veel moeite elk kind aan een bepaald aantal maaltijden te gewennen. Nog meer dan bij de voeding aan de borst is bij kunstmatige voeding een regelmatige pauze van bepaalden duur tusschen twee op elkaar volgende maaltijden noodzakelijk. Die pauze moet nog langer zijn dan bij de natuurlijke voeding, zooals de klinische ervaring ons leert. Bovendien weten wij, dat er bij natuurlijke voeding l'/s uur, bij kunstmatige 21/, uur verloopen, eer de maag weer ledig is en dat bjj kunstmatige voeding meer zoutzuur door de maag moet worden afgescheiden dan bij voeding met vrouwenmelk, omdat koemelk een grooter zuurbindend vermogen bezit. Om deze redenen moeten die pauzen bij gezonde fleschkinderen dan ook minstens 3, liefst 37a a 4 uur duren en 's nachts nog veel langer, naarmate de nachtrust van het kind langer of korter duurt. Reeds in de allereerste levensweken zijn 7 maaltijden, van de 4e of 5e levensmaand af 6, na de 9e maand 5 maaltijden in de 24 uren voldoende. Czerny laat den lsten levensdag in het geheel geen voedsel toedienen, den 2en dag 2 maaltijden, den 3«n dag 3, den 4<>n dag 4 en van den 5en dag af slechts 5 maaltijden in de 24 uren. Volgens hem mag men een gezond kind nooit uit den slaap wekken, om het te voeden, zelfs niet, wanneer het daardoor een maaltijd zou verzuimen.

Deze raad moge wetenschappelijk zeer juist en in een kliniek ook zeer goed op te volgen zijn, in de gewone praktijk zal men evenwel meestal adviseeren, het kind maar wakker te maken, als het 4 uren heeft geslapen, opdat de goede gang der huishouding geen stoornis ondervindt en de moeder niet veel te laat naar bed of midden in den nacht door een hon-