is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeftijd. Hoeveelheid Aantal maaltijden! Hoeveelheid

in 24 uur. in 24 uur. | per maaltijd.

Ie—3e dag

10—30 gram.

3e—7e „ 300—350 gram 7 30—50

in den loop van de le maand. 350—600 „ 7 50-80

- - - » 2e „ . 600-700 „ 7 80-100 „

" " " " 3e „ . 700—800 n 7 100—120

» » » „ 4e-5e „ . 800-1000 „ 6 | 140-180

' " " » Ce - 9e „ . 1000 „ 6 ; 150_200

Epstein verklaart tevens uitdrukkelijk, dat men deze cijfers

niet als absoluut geldende waarden moet beschouwen, doch

slechts als getallen, waaraan men zich ongeveer zal kunnen

houden. Voor enkele kinderen zullen zij te groot blijken, bij de

meeste echter zullen bovenstaande volumina moeten worden

overschreden. Vooral voor de le—3e maand zijn de cijfers

van Pfaundler en Epstein laag; gewoonlijk zullen dan ook

in deze levensperiode iets grootere volumina (10-20 gram per

maaltijd meer) moeten worden gegeven, zooals ook blijkt uit

de vroeger (blz. 64 en 65) meegedeelde tabellen van Monti en Pfeiffer.

Bendix geeft de volgende getallen:

Leeftijd Leeftiid Hoeveelheid Per maaltud. jj Leeftyd. per maa,tyd

le weeli .... 40-50 gram. 13e—16e week ... 150 gram.

26 " • • • • 80-90 „ 17e-20e „ . . . 155

3c—4e „ . . . . 85—110 „ 21e—24e „ . . . 160

5e—8e „ . . . I 120—135 „ 24e—32e „ . . . 200- 250

9e 12e j u0 „

In de 4 eerste levensweken laat Bendix 6—7, later 6 en van de 5e maand af 5-6 maaltijden in de 24 uren gebruiken.