is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer onvolkomen blijven, want nooit zal het gelukken langs chemischen weg koemelk in vrouwenmelk te veranderen. De caseïnen en vetten der beide melksoorten zijn nu eenmaal niet identisch, ook komen in de melk van iedere diersoort specifieke eiwitlichamen voor, terwijl men de grootendeels nog onbekende antitoxinen en alexinogene stoffen der vrouwenmelk niet langs kunstmatigen weg aan koemelk kan toevoegen, evenmin als de fermenten van koemelk in die van vrouwenmelk veranderen. Wel gelukt het, het gehalte van de koemelk aan albumine, koemelkvet en melksuiker te verhoogen, het gehalte aan koemelkcaseïne en zouten te verminderen, ook koemelkcaseïne zoodanig te veranderen, dat het bij kunstmatige digestie in vitro fijner stolt, bovendien de aciditeit der koemelk te doen verminderen en te doen overeenstemmen met die van vrouwenmelk. Doch al ware een methode gevonden, om al deze veranderingen gelijktijdig in één en hetzelfde quantum koemelk tot stand te brengen (wat tot dusverre nog niet is gelukt), dan nog zou men geen melk verkrijgen identisch met vrouwenmelk, zelfs al zien wij daarbij af van de physische en bacteriologische eigenschappen van koemelk.

De naam „kunstmatige moedermelk", dien sommige fabrikanten aan hunne producten geven, is dus niets dan blague.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. In den loop der tijden zijn tal van methoden aangegeven, om de koemelk in chemische samenstelling meer of minder op vrouwenmelk te doen gelijken en die alle hierin overeenkomen, dat daarbij een verdunning van de melk plaats heeft, in hoofdzaak om het groote caseïnegehalte der melk te doen verminderen. Alvorens deze te bespreken moeten wij evenwel eerst de resultaten meedeelen, verkregen met de voeding met onverdunde koemelk.

V. Onverdunde koemelk.

Indien de voeding van den zuigeling met onverdunde koemelk in de praktijk werkelijk voldeed, zou zij om haren een-