is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz.); 4". verhoogt men het albuminegehalte (albuminemelk, Emstermate-melk, melk van Monti, van Backhaus, zuigelingen voedsel van Pfund, waarbij reeds dadelijk zij vermeld, dat in de meeste dezer preparaten het albuminegehalte volstrekt niet is verhoogd, doch dat daarin een deel van het caseïne in albumosen en peptonen is veranderd); 5°. zijn er eindelijk enkele methoden uitgedacht, waarbij in hoofdzaak getracht is, het zoutgehalte in één of meer opzichten zooveel mogelijk gelijk te maken aan dat van vrouwenmelk, bijv. door toevoeging van ijzer, zooals dit geschiedt bij het zuigelingenvoedsel van Pfund in den vorm van het zoogenaamde ei-melksuikerpoeder, de kunstmatige moedermelk van Rose enz.

A. Methoden, waarbij verdunning van de koemelk met

water en toevoeging van suiker plaats heeft.

a. Procentische methode volgens Biedert.

Deze methode houdt in hoofdzaak hiermede rekening, dat het hoofdverschil tusschen vrouwenmelk en koemelk gelegen is in den 3 maal grooteren rijkdom der laatste aan caseïne en tevens, dat dit caseïne zooveel moeielijker verteerbaar is dan het caseïne der vrouwenmelk. Uit de reeds herhaaldelijk genoemde stofwisselingsproeven van Heubner en Rubner is dit laatste echter gebleken niet het geval te zijn, maar aan den anderen kant hebben wij ook gezien, dat een langdurig voortgezette overvoeding met eiwit te groote eischen stelt aan het digestieapparaat en dat ten slotte het organisme noodzakelijk hieronder moet lijden.

Biedert raadt, althans voor jonge zuigelingen, aan, de koemelk zóó sterk te verdunnen, dat het eiwitgehalte van het mengsel van melk en water niet meer bedraagt dan 1 pCt.; aan dit verdunnen is volgens hem tevens het voordeel verbonden, dat het caseïne in de maag van het kind in fijnere vlokken stolt. Wordt de zuigeling ouder, dan kan men