is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind goed bij een bepaalde concentratie en is de toeneming in lichaamsgewicht voldoende, dan doet men verkeerd, meer voedsel te geven, alleen omdat het kind ouder is geworden. Men moet ook steeds zeer nauwkeurig ue ontlasting controleeren en vooral letten op de z.g. acholische faeces, witte stopverfachtige ontlasting, die er bijna steeds opwijst, dat het kind meer melk krijgt dan het verdragen kan (Czerny).

Bij een neonatus begint men gewoonlijk met eene verdunning van 1 deel melk op 2 a 3 deelen water, al naar gelang van zijn lichaamsgewicht en constitutie. Onder voortdurende controle van het lichaamsgewicht, van den algemeenen gezondheidstoestand en van de functie van maag (braken, spuwen) en darmkanaal (faeces) verhoogt men dan zeer geleidelijk het gehalte aan melk. Als bijv. een kind van 3 weken een mengsel van 25 gram melk + 50 gram water 3 gram suiker goed verdraagt, doch hiermede, in tegenstelling met vroeger, geen voldoende gewichtsvermeerdering wordt verkregen, dan laat men eerst in één der fleschjes een mengsel van 30 gram melk -}- 50 gram water + 3 gram suiker in plaats van het tot dusver gebruikte mengsel verstrekken om gedurende de volgende dagen het aantal fleschjes van dit nieuwe mengsel geleidelijk uit te breiden. Het is verder van het grootste belang de volumina niet te groot te maken, want daardoor mislukt soms de allerbeste methode van kunstmatige voeding. Den concentratiegraad en de quantiteit van het voedsel allengs vergrootende en steeds tot slappere mengsels en geringere volumina terugkeerende bij het eventueel ontstaan van digestiestoornissen, gelukt het op deze wijze meestal, niet alleen zonder nadeel maar zelfs met beslist voordeel, sterkere concentratiegraden bij de voeding te bereiken dan volgens de BiEDERT'sche methode het geval is. Zoo krijgt soms een kind van 4 maanden reeds 2 melk op 1 water (in plaats van 1 : 1) en een kind van (> maanden onverdunde koemelk (in plaats van 2; : 1), zonder dat zich digestiestoornissen voordoen en terwijl het lichaamsgewicht een zeer bevredigende toeneming vertoont.