is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epstein beweert, dat hij liet oorspronkelijke mengsel van Heubner voor de voeding van oudere zuigelingen niet gaarne zou willen missen en dat het hem bij deze kinderen dikwijls betere diensten heeft bewezen dan de verdunning volgens Soxhlet van 2 deelen koemelk met 1 deel van een 12.3 pCt. soplossing van melksuiker.

Bij de verdunning van koemelk volgens Soxhlet wordt niet alleen voorzien in het tekort aan melksuiker, doch tevens in het deficit aan vet, dat verdunde koemelk ten opzichte van vrouwenmelk vertoont. Dit laatste geschiedt door toevoeging van een aequivalente hoeveelheid melksuiker. Immers volgens Rubner zijn 243 deelen melksuiker isodynaam met 100 deelen vet.

Soxhlet redeneerde aldus:

Volgens König's analysen bevat:

Eiwit. Vet. Melksuiker. Asch.

Vrouwenmelk 2.29 3.78 6.21 0.31 pCt ; 1 Liter vertegenw. 710 caloriën. Koemelk 3.55 3.69 4.88 0.71 „ ; 1 „ „ 689 „

Een mengsel van 2 deelen koemelk en 1 deel water bevat derhalve 2.37 pCt. eiwit, 2.46 pCt. vet, 3.25 pCt. melksuiker en 0.47 pCt. asch, dus 1.32 pCt. minder vet en 2.96 pCt. minder suiker dan vrouwenmelk. Dit tekort aan vet moet dus in het mengsel worden vervangen door 1.32 X |12 = 3.19 pCt. *) melksuiker, terwijl het deficit aan melksuiker (2.96 pCt.) tevens moet worden aangevuld. In het geheel moet dus worden toegevoegd 6.15 pCt. melksuiker.

Uit deze berekening trok Soxhlet de conclusie, dat 7» Liter der melksuikeroplossing, waarmede 1 Liter koemelk wordt verdund, moet bevatten 31.9 + 29.6 = 61.5 gram melksuiker, 1 Liter dus 123 gram of 12.3 pCt. f)

*) 1.32 X 2 43 = 3.2; Soxhlet zelf geeft echter 3.19 op.

■(•) Deze conclusie is echter onjuist. Blijkens Soxhlet's berekening moet zooveel melksuiker worden toegevoegd, dat het mengsel van koemelk en water G.15 pCt. suiker meer bevat dan vroeger. Aangezien het volume water, waarin dit bedrag aan melksuiker moet worden opgelost, slechts 1/3 gedeelte is van de hoeveelheid koemelk + water, moet in deze hoeveelheid water 3 X 6.15 pCt. = 18.45 pCt. melksuiker, derhalve 184 50 gram per Liter, worden opgelost.

Deze onjuiste conclusie van Soxhlet schijnt, merkwaardig genoeg, tot dusverre door niemand te zijn opgemerkt.

14