is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het mengsel volgens Soxhlet vertegenwoordigt per Liter 23.7 X 4.1 + 24.6 X 9-3 + 94 X 4.1 = 97.17 + 228.78 + 385.4 = 711.35 of in ronde cijfers uitgedrukt 710 caloriën, dat is ongeveer evenveel als 1 Liter vrouwenmelk *).

De wijziging, die door Heubner op zijn beurt in Soxhlet's mengsel is aangebracht, bestaat hierin, dat de melksuiker niet eenvoudig wordt opgelost in water, doch in een 2 pCt.'s afkooksel van amylacea. In tegenstelling met de vroeger algemeen heerschende opvatting meent Heubner namelijk, dat kleine hoeveelheden amylacea ook door zuigelingen in de eerste levensmaanden goed worden verteerd. Terwijl hij ter bereiding van deze afkooksels vroeger eenvoudige meelsoorten, als tarwe-, rijste- of havermeel aanbeval, laat hij in den laatsten tijd alleen gepraepareerde meelsoorten daartoe gebruiken zooals de in Duitschland zeer in zwang zijnde Opel's beschuit (Nahrzwieback) of Kufeke's en Rademann's meel, omdat de ondervinding hem leerde, dat bij het gebruik van deze meelsoorten de zuigelingen in elk opzicht beter gedijen en meer in lichaamsgewicht toenemen.

Te beginnen met het einde van de 2e levensweek, meestal echter eerst met den aanvang van de 2e levensmaand, laat Heubner tegenwoordig dus een mengsel gebruiken voor 2/j bestaande uit koemelk en voor '/» uit een 12.3 pCt/s melksuikeroplossing, die tevens een 2 pCt.'s meelafkooksel bevat.

Eén Liter van dit mengsel wordt aldus bereid: men roert ongeveer 10 gram meel (1 gladgestreken theelepel meel is ongeveer 3 gram) met rijkelijk 1/2 Liter water aan, laat dit gedurende 20 minuten onder gestadig omroeren koken, totdat het mengsel een dunne slijmachtige consistentie heeft gekregen en tot 350 cM'. is ingekookt, waarna nog 43 gram melksuiker wordt toegevoegd. Dit afkooksel wordt vervolgens vermengd met 650 cM:i. koemelk en daarna opnieuw 10

*) Deze berekening der caloriënwaarde geldt alleen voor een mengsel, waarbjj een 18.46 pCt.'s (en niet een 12.3 pCt.'s) melksuikeroplossing ter verdunning van de koemelk is gebruikt.