is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minuten gekookt (indien men gebruik maakt van het apparaat van Soxhlet, na verdeeling over een 7-tal fleschjes). Het aldus bereide voedsel moet op een koele plaats bewaard blijven.

Zooals wij reeds meedeelden, geeft Heubner dit mengsel, door hem kortweg 7s-melk genoemd, aan normale, krachtige zuigelingen van de 2e levensmaand af. In de eerste levensweken of aan zwakke kinderen geeft hij echter minder sterke mengsels bijv. i/g-melk [500 gram melk, 500 gram slijmoplossing, waarin 50 gram melksuiker (10 pCt.) ] of zelfs '/s-melk [350 gram melk, 650 gram slijmoplossing, waarin 52 gram melksuiker (8 pCt.) ]. Rekening houdende met de vloeistofquanta, die het gezonde borstkind in de verschillende weken van het eerste halve levensjaar drinkt, heeft Bendix, een assistent van Heubner, onderstaande tabel samengesteld, waarin de voor een etmaal benoodigde hoeveelheid en de samenstelling van het voedsel volgens de heubner'sche methode voor die weken zijn aangegeven.

Borstkind. j Kunstmatig gevoed kind.

Levensweek. Vrouwenmelk. Koemelk. Water. Melksuiker.

Ie 300 gram. 50—200 gram. 100 gram. 12 gram.

2e 550 „ 350 „ 200 „ 21 „

3e 600 „ 400 „ 200 „ 24 „

4e 650 „ 400 „ 250 „ 30 „

5e 700 „ 450 „ 250 „ 30 „

6e 750 „ 500 „ 250 „ 30 .

7e—8e 800 „ 500 „ 300 „ 37 „

9e—12e 825 „ 550 „ 300 „ 37 „

13e—16e j 875 „ 600 „ 300 „ 37 „

I

17e—20e 91a , || 600 „ 350 „ 43 „

21e—24e 1000 „ 650 „ 350 „ 43 »