is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vacuo bij lichaamstemperatuur ingedampte melk, waaraan room en rietsuiker zijn toegevoegd in bepaalde hoeveelheid, zoodat daarin aan hoofdbestanddelen aanwezig zijn: 7.1 pCt. caseïne, 15.5 pCt. vet en 40 pCt. suiker. Uit deze pasta, die in blikken bussen van '250 gram inhoud wordt afgeleverd, laat Biedert 15—20 verschillende mengsels bereiden, waarbij een eetlepel conserve eerst alleen en vervolgens met een droppelsgewijs toegevoegden eetlepel water zeer zorgvuldig tot een gelijkmatig fijne brij wordt aangeroerd, alvorens de rest van het water en de gekookte melk worden toegevoegd. Mengsel I wordt verkregen door op 1 deel conserve 13 deelen water en 2 deelen melk toe te voegen, mengsel II door toevoeging van 3 deelen melk, enz. Elk volgend mengsel bevat derhalve meer eiwit en vet, zooals uit onderstaande tabel blijkt.

Conserve. Water. Melk. Eiwit. Vet. Suiker.

Mengsel I: 1 deel + 13 deelen + 2 deelen = 1. pCt 1.7 pCt 4.1 pCt.

„ xii: 1 ,. + 13 „ + 4 „ = 1.25 „ 1.9 „ 4.2 „

„ v: 1 „ + 13 „ +6 „ = 1.5 „ 2.1 „ 4.3 „

„ viii: 1 „ + 13 „ + 9 „= 1.75 „ 2.3 „ 4.4 „

„ XV: 1 ,. +13 „ +16 „ =2.15 „ 2.9 „ 4.5 „

Om te weten voor welken leeftijd een bepaald mengsel dient, of zooals Biedert het uitdrukt „Minimalnahrung" is, moet men het nummer van het mengsel deelen door 2; zoo dient bijv. mengsel VIII voor de 4e maand. Na mengsel XV kan men overgaan tot 3 deelen koemelk op 1 deel water. De overgang van het eene mengsel op het volgende geschiedt ongeveer om de twee weken, als het kind gezond is, goede ontlasting heeft, doch desondanks niet voldoende in gewicht toeneemt.

Men kan ramogeen ook gebruiken om eenvoudig verdunde melk vetrijker te maken. Door toevoeging van li/2-3 eetlepels = 25—50 gram ramogeen op 1 Liter voedsel wordt het vetgehalte 0.4—0.8 pCt. verhoogd. Ook kan men per fleschje x/2— IVa gladgestreken theelepel toevoegen.

Lijden de zuigelingen aan verstopping of bestaat er tijdelijk gebrek aan goede koemelk, dan laat Biedert 1 deel conserve met