is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Chapin is de room, welke zich afzet op de melk, die dadelijk na het melken op flesschen wordt gedaan, het meest geschikt voor de voeding van zuigelingen.

Na deze korte uitwijding over room, tot de gartner'sche melk terugkeerende, moeten wij meedeelen, dat zij trots theoretische bezwaren door Escherich, die haar het eerst gebruikte, nog steeds wordt aanbevolen en dat ook door Keilmann, Moser, Stooss e. a. gunstige resulaten daarmede zijn verkregen. Daartegenover staan echter de allesbehalve gunstige ervaringen opgedaan zoowel bij gezonde als bij dyspeptische en pasgeboren kinderen door Monti, Baginsky, Thiemich en Papiewski, Epstein, e. a. Bij vele kinderen zag Epstein niet alleen geen voldoende vermeerdering van het lichaamsgewicht, maar nam hij bovendien typische „Fettstühle" (lichter gekleurd dan normale faeces, met een pasteuse consistentie en sterk zalfachtigen glans, soms stinkend) waar, als bewijs van meer ernstige stoornissen in de spijsvertering, al was ook de frequentie van de ontlasting gewoonlijk niet vermeerderd.

Ook Marfan is over de vetmelk in het geheel niet te spreken ; hij vindt haar alleen goed als aanvullend voedsel bij gezonde borstkinderen en brengt in herinnering, hoe van de 13 (tot 1902) in Frankrijk gepubliceerde gevallen van morbus Barlowii 9 op het zondenregister van de vetmelk komen. Daarom wil hij het praeparaat als een conserve beschouwd zien. Fischl, die Marfan's leerboek over de voeding van zuigelingen in het Duitsch vertaalde, kiest echter partij voor de vetmelk en meent, dat het een groot verschil zal maken of deze dagelijks versch gegeven wordt of dat de flesschen eenigen tijd oud zijn.

c. Laiijiann's plantaardige melk, vervaardigd door Hewel en Veithen in Keulen, is een uit planten, voornamelijk amandelen en hazelnoten, bereide conserve van aangenamen smaak, zalfachtige consistentie en lichtbruine kleur. Zij wordt in blikken busjes in den handel gebracht. Volgens de analyse van Stutzer bevat zij 25 pCt. fijn emulgeerbaar plantenvet,