is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•de vetten uit vrouwenmelk bevatten daarentegen slechts 1.5 pCt. Bovendien hebben de laatsten een hooger moleculairgewicht dan de eersten. Boterzuur, dat in vrijen toestand het darmkanaal sterk prikkelt, komt voor meer dan 6 pCt. in de triglyceriden van koeboter voor, terwijl het in de vetten van vrouwenmelk daarentegen slechts in sporen wordt aangetroffen. Volgens onderzoekingen uit den laatsten tijd worden de vetten der melk voor het grootste deel reeds in de maag gesplitst, waarbij, dank zij de zure reactie van den maaginhoud, uit het vet der koemelk vrij boterzuur ontstaat. Bij de melk bevattende kindermeelpraeparaten, die al dan niet met melk vermengd voor de voeding van den zuigeling worden gebruikt, is bovendien het gevaar voor het rans worden van het vet, waarbij dus reeds bij het bewaren vrij boterzuur ontstaat, tamelijk groot. Daar echter een bepaald gehalte aan vet in het voedsel noodig is, zocht Von Meeing naar vetten, die geen vluchtige vetzuren bevatten en geen neiging hebben rans te worden. In het vet van den dooier van het ei en in cacaoboter mocht hij deze eigenschappen ontdekken. Dooier van ei heeft daarbij nog het bijzondere voordeel van het hooge lecithinegehalte en het gehalte aan vitelline, een gemakkelijk verteerbaar phosphorhoudend eiwitlichaam. Den gunstigen invloed, dien lecithine op den groei heeft, bespraken wij reeds vroeger. Daarenboven is dooier van ei rijk aan ijzer in organische verbinding.

Vox Mering's voedsel „Odda'" bestaat uit afgeroomde melk, dooier van ei, cacaoboter, meel, suiker en zooveel wei, dat de verhouding van caseïne tot albumine dezelfde is als in vrouwenmelk. Het mengsel van melk en wei wordt ingedampt en daarbij is volgens Vox Mering elke stolling van het lactalbumine buitengesloten, zoodat dit in het droge praeparaat nog in genuinen toestand aanwezig is. Het meel is een mengsel van zeer fijn tarwemeel en havermeel, dat voor de helft door diastase is omgezet in maltose en dextrine, terwijl de andere helft door bakken is gedextrineerd.