is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aldus verkregen „Molke" of wei bevat volgens Monti:

Caseïne. Albumine. Vet. Sniker. Zouten.

0.03 pCt. 1—0.8 pCt. 1 pCt. 4.5—5 pCt. 7 pCt.

Men kan de wei ook met aluin in plaats van met leb bereiden. Daartoe verwarmt men 1 Liter melk, waaraan 10 gram aluin is toegevoegd, tot kookhitte, filtreert en voegt zoo noodig bicarb. natricus ter neutralisatie toe.

Deze aluin-wei bevat minder albumen en vet dan de leb-wei.

In de 5 eerste levensmaanden laat Monti een mengsel van gelijke deelen melk en wei gebruiken (Sauglingsmilch N". 1) en daarna, als de vermeerdering in lichaamsgewicht niet voldoende is, 2 deelen melk op 1 deel wei (Sauglingsmilch N°. 2). Het mengsel wordt in het apparaat van Soxhlet gedurende 10—15 minuten verwarmd tot 68°—70° C., daarna afgekoeld tot 8° C. en bij deze laatste temperatuur bewaard.

Caseïne. Albnmine. | Vet. j Sniker. Zonten.

i |

100 gr. Weener normaalkoomelk*)

bevatten 2.41 gr. 1.00—0.80 gr. 3.66 gr. 4.50—5.00 gr. 0.70 gr.

100 gr. Weener Molke bevatten 0.03 „ 1.00—0.80 „ 1.00 „ 4.50—5.00 „ 0.70 „

100 gr. Sauglingsmilch No. 1 „ 1.22 „ 1.00—0.80 „ 2.33 „ 4.50—5.00 „ 0 70 „

100 gr. Sauglingsmilch No. 2 „ 1.61 „ 1.00—0.80 „ 3.11 „ 4.50—5.00 „ 0.70 „

Vóór het. gebruik laat Monti bij N11. 1 nog 2.5 gram en bij N". 2 nog 4 gram bicarbonas natricus per Liter toevoegen.

De op deze wijze met wei verdunde koemelk heeft nu volgens Monti het voordeel, dat zij dezelfde aciditeit bezit als vrouwenmelk en dat bij toevoeging van leb en zuren het caseïne slechts langzaam en in fijne vlokken wordt gepraecipiteerd.

Zooals wij reeds vroeger meedeelden, stolt volgens Schloss-

•) Het albuminegehalte van de melk der Weener normaal-koeien schijnt buitengewoon hoog te zjjn.