is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden, betere resultaten had verkregen dan met eenig ander koemelkmengsel of praeparaat.

Allenbury's. milkfood No. 1 bestaat uit versche koemelk, waarvan de samenstelling door praecipitatie van het overtollige caseïne en toevoeging van vet, albumine en suiker zoodanig is gewijzigd, dat zij zooveel mogelijk met vrouwenmelk overeenkomt. Daarna is zij, evenals No. 2, ingedampt tot een droog geelachtig poeder van een zeer aangenamen biscuitachtigen smaak, dat gesteriliseerd en in gesloten bussen in den handel komt.

No. 2 is bereid als No. 1, doch met toevoeging van maltose, oplosbare phosphaten en andere producten uit fijngestampte tarwekorrels.

Beide praeparaten worden voor het gebruik eerst met koud water tot een pap aangeroerd, waaraan dan warm water, in een verhouding van 1 poeder op 6 water, wordt toegevoegd. Hierdoor ontstaat een melkachtige emulsie, die 1 pCt. eiwit bevat en waarin caseïne en albumine in dezelfde verhouding als in vrouwenmelk voorkomen. No. 1 is bestemd voor kinderen tot 3 maanden, No. 2 voor kinderen van 3 — 6 maanden.

Volgens een analyse, door Chapin in zijn leerboek medegedeeld, is de samenstelling van

Water. Vet, Eiwit. Oplosb. koolhydraten. Aseh. Allenbury's food No. 1: 5.7 14.00 9.7 GG.85 3.75 pCt.

Ai.leniil'Rï's food „ 2: 3.9 12.30 9.2 72.10 3.50 „*)

D. Methoden, waarbij het caseïne ten deele in gemakkelijker

verteerbare producten is omgezet of op andere wijze beter verteerbaar is gemaakt.

a. Kunstmatige moedermelk van Voltmer.

Deze melk wordt door Voltmer en Lahrmann in Altona op de volgende wijze bereid. Goede, gecentrifugeerde koe-

*) Bij optelling dezer cijfers komt men tot 101 pCt.!