is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Czerny en Keller wordt echter voor de voeding van den (gezonden) zuigeling aan gedextrineerd meel geen enkel voordeel boven de gewone meelsoorten toegekend. Tot de goede eigenschappen dezer praeparaten moeten verder worden gerekend de gelijkmatige samenstelling, de eenvoudige bereidingswijze en de aangename smaak. Daarenboven bederven zij, althans bij goede verpakking, niet licht, en draagt het geringe gehalte aan eiwit en vet en de geringe vatbaarheid voor bacteriëele omzettingsprocessen, er toe bij, dat zij in sommige gevallen, vooral bij digestiestoorniseen, tijdelijk de voorkeur verdienen boven melk. Dit geldt vooral voor die kindermeelsoorten, welkebereid zijn zonder toevoeging van melk.

Bij ons te lande zijn liet meest in gebruik Nestlé's of Zwitsersch kindermeel, Kufeke's meel en Mellin's food, het eerste met, de beide laatsten zonder melk bereid.

De samenstelling van de verschillende praeparaten loopt nogal uiteen. Over het algemeen bestaan zij uit 5 — 10 pCt. water, 1.5 — 3 pCt. zouten (grootendeels phosphorzure kalk), een spoor, 0.5—1 pCt., cellulose, 4-7 pCt. vet (grootendeels plantenvet), 0.5—18 pCt. eiwit (ten deele plantaardig eiwit) en voor verreweg het grootste deel, gemiddeld 70 pCt., uit koolhydraten, deels in oplosbaren, deels in onoplosbaren vorm.

Op instigatie van Esciiericii analyseerde Graaf Törring enkele dezer praeparaten en vond daarvoor de volgende samenstellingen.

_L

c «e e u'

„ , Rietsui- , Amylum, £ c £ - H Totaal , Amylum,: ' fo-scz

„ , , ker eu , , I oplosbaar « - -,

Praepara&t. Eiwit. Vet. aan kool- . oplosbaar '• o 2^ \Nator. Asch.

, > . druiven- , | door o - ^

hydraten. inwater. I 4

suiker diastase. * c i

o« >. > Ü

' Z JZ I

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

Neötlé .... SA 5.3 76.8 37.8 16.8 19.7 2.5 6 3 2.05

Kufeke. . . . 13.7 0.3 75.8 11 9 43.9 18 6 1.7 7.8 1.5

ne ave 12.1 2.1 71.2 2.2 13.1 1G.2 39.7 3.0 3.3

Opke's beschuit 13.1 1.3 71.1 8.2 I 18.0 54.3 O.fi 10.2 1.0

!