is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Hartenstein is alleen Mischung III, die evenals vrouwenmelk 1 N-houdend op 3.9 N-vrije bestanddeelen bevat, geschikt voor zuigelingenvoedsel en wel voor kinderen boven de 3 maanden. Het verdient echter aanbeveling dit praeparaat niet te geven dan na verloop van het eerste halve levensjaar.

Mellin's food wordt in Engeland bereid uit tarwe en mout (kiemende gerst). In dit voedsel is volgens den fabrikant in het geheel geen onveranderd amylum meer te vinden, daar dit door het diastase van de mout totaal veranderd heet te zijn in dextrine en maltose (zie evenwel de op blz. 260 meegedeelde analyse). Het is aangenaam van smaak, lost gemakkelijk op zoowel in water als in koemelk en moet het caseïne fijnvlokkig doen praecipiteeren. Mellin raadt aan voor zuigelingen:

Mellis's food. Warm water. Melk.

Onder de 3 maanden: 1/s eetl. 125 gram. 125 gram.

Van de 4e maand af: In 60 „ 250 „

Deze verhoudingen kunnen naar omstandigheden iets worden gewijzigd. Zooals reeds op blz. 261 is medegedeeld mag Mellin's food niet worden blootgesteld aan kookhitte. De vermenging van het in warm water opgeloste Mellin's food met koemelk mag dus eerst na de sterilisatie van de laatste plaats vinden.

Als voedsel ter aanvulling is het praeparaat, vooral bij neiging tot obstipatie, wel geschikt voor oudere zuigelingen, als blijvend voedsel voor jongere zuigelingen deugt het echter niet, omdat het gehalte aan koolhydraten te groot is. Volgens Graanboom kan men het bij dyspepsie niet zonder melk geven, omdat het dan niet goed wordt verdragen.

Een in vele opzichten met Mellin's food overeenkomend voedsel is het meel van Neave.

Het spreekt van zelf, dat alle besproken praeparaten vrij van bacteriën moeten zijn. Wat de verpakking van de kindermeelsoorten betreft, zoo moet men eischen, dat deze in bussen of althans luchtdicht geschiedt. De in ons land gefabriceerde zoogenaamde