is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kindermeelsoorten voldoen gewoonlijk niet aan dezen laatsten eisch, maar zijn, behoudens een enkele uitzondering („Laudor") in papier verpakt. Bovendien hebben zij gewoonlijk in het geheel geen recht op den naam van kindermeel, doch bestaan eenvoudig uit fijn tarwemeel, rijstemeel of rijstebloem en dergelijke onveranderde meelsoorten.

Dr. Lam, scheikundige bij den keuringsdienst van voedingsmiddelen te Rotterdam, onderzocht Molenaar's, Okhuisen's en Lissone's kindermeel en vond respectievelijk slechts 1.7 pCt., 3.1(J pCt. en 2.80 pCt. oplosbare koolhydraten. Hier is dus geen sprake van gedextrineerd meel en bij microscopisch onderzoek bleken deze kindermeelsoorten uit onveranderd rijstezetmeel te bestaan. Nutricia's kindermeel is maïsmeel. Ook de Gruyter's kindermeel bestaat eenvoudig uit fijn rijstemeel volgens analyse van mevrouw Dr. G. Docters van Leeuwen, die een monster onderzocht; de Amsterdamsche Gezondheidsdienst vond er bovendien nog een weinig boekweitmeel in.

Door Dr. A. Lam zijn ook nog onderzocht kindermeel-praeparaten van van den Ende, Slingland, Kant, Sadée, Verhoeff, Sarlemijn enz., die alle eenvoudig rijste- of maïszetmeel bleken te zijn. Bij vele dezer praeparaten was ook de verpakking geheel onvoldoende.

Door den Amsterdamschen Gezondheidsdienst werden verder nog onderzocht: kindermeel van Giesen, prima kindermeel van Bolten, kindermeel merk „de Ster" en kindermeel van Mollée, die alle bleken uit rijstemeel te bestaan; bovendien kindermeel merk „Farina", bestaande uit tarwe-, gerste- en haverzetmeel, Internationaal 5 ets. kindermeel van A. Albers & Co., bestaande uit rijste-, gerste- en boekvveitemeel en kindermeel (Laudor) van v. Haselen & Boom te Amersfoort, dat uit tarwemeel en niet minder dan 78 pCt. suiker bleek te bestaan.

In plaats van de kindermeelsoorten kan men voor de zuigelingenvoeding ook gebruiken beschuit, waarin het amylum door dubbel bakken ten deele is gedextrineerd en die boven de eerstgenoemden het voordeel heeft, van veel goedkooper