is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in vacuo bij een temperatuur van 60° C. (volgens Sidler bij een temperatuur van 35° —47° C.) tot 'A, of l/4 van het oorspronkelijke volume te verdampen, waarbij een vloeistof wordt verkregen van de consistentie van honig of stroop, die üf als zoodanig öf na toevoeging van belangrijke hoeveelheden rietsuiker in hermetisch gesloten bussen in den handel wordt gebracht.

De ongesuikerde bussenmelk wordt weinig gebruikt, omdat de samenstelling ervan zeer inconstant is, terwijl bij het openen van de bus de inhoud soms reeds in gisting verkeert of deze althans spoedig bederft, als de bus eenmaal is geopend.

De gesuikerde bussenmelk daarentegen blijft ook bij het heetste zomerweer, verscheidene dagen na het openen van de bus, onberispelijk van qualiteit, zelfs onder de meest ongunstige hygienische omstandigheden.

Gesuikerde bussenmelk, in den winter bereid, is wit; die, in den zomer bereid, geel van kleur. Bemerkt men bij het openen van de bus, dat de inhoud ransig riekt of de consistentie kaasachtig is, dan mag de melk niet worden gebruikt. Bij het bewaren van een geopende bus ziet men na enkele dagen aan de oppervlakte een dunne laag van uitgekristalliseerde suiker en ingedroogde melkbestanddeelen ontstaan.

Henkei., vond in gecondenseerde melk, vooral in die, welke zonder toevoeging van suiker gecondenseerd en gesteriliseerd was, dikwijls concreties en volumineuse neerslagen, die bijna geheel uit citroenzure kalk bestonden.

Sidler maakte een uitvoerige analyse van de Chamer (gesuikerde) gecondenseerde melk en vond gemiddeld:

Water 24.05 pCt.

Vaste stof. 75.95 „

Vetvrije vaste stof 66.14 „

Vet .♦ 9.8 „

Zouten 2.17 „

Melksuiker 16.12 „

Rietsuiker 38.53 „

Eiwit 9.35 „