is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staaf wordt bewogen, die eindigt in een ronde houten schijf

met talrijke openingen.

Nadat men ongeveer 20—30 minuten heeft gekarnd, d. w. z. de houten staaf op en neer heeft laten gaan, kan de botei worden afgeschept en heeft men karnemelk van goede qualiteit verkregen.

Dr. Houwing, die in het Kinderziekenhuis te Leipzig onderzoekingen omtrent karnemelk verrichtte, vond, dat zich het vet bij eene temperatuur van 33° C. het gemakkelijkst afscheidde. Hij karnde slechts 10 minuten.

Is men niet tevreden met zulk een eenvoudig toestel als het boven beschrevene, dan kan men zich een kleine karn voor huishoudelijk gebruik aanschaffen, zooals die in den handel zijn gebracht door D. Spoor te Bodegraven, "Wed. J. C. Masée en Zoon te Goes, de firma Boeke en Huidekoper te Groningen of de Duitsche firma R. von Hünersdorpf.

Dr. Schuurmans Stekhoven heeft de volgende, gemakkelijk toe te passen methode aangegeven ter bereiding van karnemelk. Men neemt eenige beugelflesschen van 1 Liter inhoud en giet in elke flesch 1/2 Liter versche melk. Nadat de flesschen gesloten zijn, legt men ze gedurende een half uur in een teil, bak of emmer met water van ongeveer 37° C. Na verloop van dien tijd kan men de flesschen in den zomer op een niet te koele plaats laten staan, terwijl men ze in den winter bij voorkeur achter de kachel plaatst. Ook kan men ze omwikkelen met hooi of met een wollen dekentje of ze in het lauwe water laten liggen en dit, door er telkens wat warm water bij te gieten, nagenoeg op lichaamstemperatuur houden. Meestal is dan binnen 24 uren de melk zuur geworden en zóó gestold, dat zij geschikt is voor de bereiding van karnemelk. Men karnt nu, door de flesschen flink heen en weer te schudden, totdat de boter zich afscheidt, hetgeen gewoonlijk na ongeveer 20 minuten het geval is. De gekarnde melk giet men eerst in een kan, om de boter te kunnen afscheppen en vervolgens weer in de flesch, welke men daarna