is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou eene (hypothetische) zuurintoxicatie worden voorkomen. Bovendien is in de karnemelk het caseïne wel gepraecipiteerd, doch in zeer fijne verdeeling en vrij, niet met Ca tot kaas verbonden, aanwezig, terwijl de praecipitaten, die zich in de maag van den zuigeling onder den invloed van het lebferment uit de zoete gekookte melk vormen, wel uit kaas bestaan.

Bij zijne stofwisselingsproef vond Von Massanek eene zeer goede „Ausnützung" van alle bestanddeelen der karnemelk, in het bijzonder ook van het eiwit en de kalk. Dat Rommel ten opzichte van de kalk uit karnemelk tot een geheel tegenovergesteld resultaat kwam, wil Von Massanek verklaren door de omstandigheid, dat het kind, waarbij Rommel zijne stofwisselingsproef deed, niet gezond, doch aan een digestiestoornis lijdende was.

Teixeira de Mattos wijst er op, dat karnemelk door haar melkzuurgehalte minder zoutzuur bindt dan gewone koemelk, zoodat in de maag vrij zoutzuur gemakkelijker kan optreden en het maagsap sterker antiseptische eigenschappen verkrijgt. De werkzaamheid der pepsine, waarvoor een bepaald aciditeitsgehalte van den maaginhoud noodig is, wordt daardoor ook bevorderd. Tevens wordt in het spijsverteringsapparaat door karnemelk de voedingsbodem voor bacteriën veranderd.

Ook Siegert meent, dat het zuur van de karnemelk een zure reactie van den darminhoud te weeg brengt, waardoor deze een goede voedingsbodem wordt voor het snel voortwoekerende bacterium lactis aërogenes, terwijl gelijktijdig de condities ongunstig worden voor de alleen bij alkalische reactie groeiende pathogene bacteriën. Buitendien gelooft hij, dat door het zuur der karnemelk de functie van de spijsverteringsklieren, vooral die van het pancreas, sterk wordt aangezet; uit Pawlow's onderzoekingen is immers gebleken, dat door den zuren maaginhoud de secretie van trypsine door het pancreas wordt opgewekt. Deze laatste meening van Siegert wordt door Escherich gedeeld.