is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht de voeding met koemelk, verdund met water of eenig plantaardig afkooksel, niet gelukken, dan kan men zijne toevlucht nemen tot karnemelk of bussenmelk. Bij gezonde zuigelingen bereikt men op deze wijze gewoonlijk zijn doel.

Bij prsematuur geboren zuigelingen of bij kinderen, a terme geboren, doch met een aanvankelijk gewicht onder de norm, kan men somwijlen succes hebben met de vetrijke of gepeptoniseerde melkpraeparaten van Gartner, Backhaus of Voltmer.

Nog meer dan [bij borstvoeding is bij kunstmatige voeding het geven van vruchtensap aan te raden, waarmede men reeds vroegtijdig, in de 4e k 6e levensmaand, kan beginnen, als prophylacticum tegen morbus Barlowii en misschien ook tot op zekere hoogte tegen rhachitis (de Bruin).

Sinds hij kunstmatig gevoede zuigelingen geregeld prophylactisch vruchtensappen laat gebruiken, heeft de Bruin nooit meer een geval van m. Barlowii in zijn eigen praktijk ontmoet en is zijn ervaring in dit opzicht dus verschillend van die van Finkelstein, die door het toedienen van vruchtensappen het optreden van m. Barlowii bij één zijner zuigelingen niet kon voorkomen. Dezelfde ervaring als Finkelstein heeft evenwel ook de Lange bij een met karnemelk gevoeden zuigeling opgedaan.

De overgang van de fleschvoeding tot gemengden kost heeft op dezelfde wijze plaats, als wij dit bij het spenen (blz. 119 en volg.) beschreven.

De medicus, die de kunstmatige voeding van een zuigeling moet leiden, neme toch vooral niet bij voorkeur zijn toevlucht tot allerlei fabriekmatig bereide producten. Zeer waar zijn de woorden van Hirtii : „Der Mensch lïiszt sich so leicht durch das Blendwerk der Uebercultur verleiten, die Abwege von der Natur für glückliche Errungenschaften zu halten" en niet minder juist zegt Heubner: „Wenn die Resultate, die mit diesen künstlichen Praparaten bei der Ernïihrung normaler Sauglinge erzielt werden, auffallend besser waren, als die mit