is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat eene inrichting ontstond niet ongelijk aan onze schoolbanken. De plaatsruimte welke hierbij verloren ging, doordien elke zitbank nu slechts voor één lessenaar kon dienst doen, wist men op andere wijze terug te winnen, door onder iederen lessenaar, juist als by onze

Lectrynen te Cesena.

schoolbanken, een kastje aan te brengen, waarin men, alweder aan ketens, eene tweede reeks van boeken kon bergen, voor welke op den lessenaar geen plaats meer was. Moest men er een van gebruiken, dan verwisselde het eenvoudig van plaats met een bovenop liggend boek.

In Italië vindt men nog twee boekerijen, van dergelijke lectrijnen voorzien. De oudste werd in IJ52 op last van Domenico Malatesta Novello, gebouwd li ij het klooster San Francesco te Cesena, volgens een plan, ontworpen door den architect Matteo Nuzio uitFano. Het is een vierhoekig gebouw, ruim 139 voet lang en 35 voet breed, dat zich van het Oosten naar het Westen uitstrekt. De vensters in de lange zijmuren zien dus uit op het Noorden en Zuiden.

De ingang, een statige marmeren poort, bevindt zich aan de westzijde. Het inwendige wordt door twee rijen, elk van tien gegroefde marmeren kolommen, in drie beuken verdeeld, waarvan de middelste het smalst is. In de lange zijmuren zijn schijnbaar dergelijke kolommen ingemetseld, die halverwege naar voren springen. De zijbeuken zijn overdekt door twee rijen van elf vierdeelige gewelven, welke gedeeltelijk op de kolommen van den middenbeuk, gedeeltelijk op de muurkolommen rusten. De middenbeuk heeft een langerekt tongewelf.