is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals van zelf spreekt was eene inrichting als deze slechts geschikt, zoolang de boekenvoorraad vi jj beperkt bleef; op eiken lessenaar konden meestal niet meer dan tien of twaalf boeken liggen, en in 't kastje daaronder gewoonlijk niet veel meer. Vandaar dat men al spoedig tot een anderen vorm zijn toevlucht nam, bestaande in kasten met twee of meer schappen, waarop men de boeken naast

Lectr(jn in de Biblio'he:» Laurenziana.

elkander plaatsen kon op de wijze, die tegenwoordig gewoon is, terwijl men 't zij aan de eene, t z\j aan weerszijden van elke kast een lessenaar aanbracht, al naar gelang de kasten geheel vrij of wel tegen den wand stonden. Op deze wijs konden de boeken geketend blijven en had men toch plaats voor een veel grooter aantal.

Lectrijn-kasten als de hier bedoelde vindt men op heden nog in de boekerij van Morton College te Oxford. Deze bibliotheek is,