is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't midden van eiken ketting bevond zich gewoonlijk een wervel om verwarring te voorkomen. Natuurlijk waren zij van verschillende lengte, al naar gelang de afstand tusschen den lessenaar en de schap grooter was. De roeden werden bevestigd en op hare plaats

Lectrijnkast met bank in Corpus Christi College, Oxford.

gehouden door een vernuftig samenstel van ijzerwerk, op de zijkanten van de kast, gesloten met een slot, dat dikwijls twee sleutels vereischte om het te openen: dat wil dus zeggen, dat één persoon alleen het niet kon. Eene afbeelding van een boekenkast uit de cathedraal van Hereford moge onze beschrijving ophelderen. ')

Het zij ons vergund aan onze beschouwingen over de inrichting van middeleeuwsche bibliotheken een overzicht toe te voegen van die kloosters, kerken en colleges, welke in vroegeren tijd dergelijke boekerijen bezeten hebben. Al kan ook een overzicht als het hier bedoelde misschien maar enkelen onder de lezers boeien, het lijkt

') Clark, Libraries, p. 42.