is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rationem exigere debeat, cum opus fuerit.

[ontbreekt].

[ontbreekt].

ïsumquam armarius libros praestare debet ni ab eo cui praestat vaditim [recipiat] et nomen illius cui praestat sciat, sive notus sive ignotus sit, et librum queiu praestat et vadimonium quod recipit totum annotatum retineat in brevi.

[ontbreekt].

Librarius signat libros cum extra domum ignotis inutuo dantur, et pignus vel cyrographum recipit et custodit, nisi priori aliter visum fuerit.

Nullus vero subditorum petat sibi foris concedi libros sine consensu prioris. Et si quis consentiente suppriore [si prior domi non fuerit] librum aliquem a foris attulerit ostendat illum priori reverso.2)

[ontbreekt], [ontbreekt].

[ontbreekt], [ontbreekt].

[ontbreekt].

[ontbreekt].

') De hoofdstukken voor den bibliothecaris en den cantor uit de Nederlandsche kloosterregels zijn hier in hun geheel afgedrukt, ofschoon — tenville der vergelijking — soms met eenige verandering in de volgorde der verschillende zinnen. De Consuetudines van St. Victor geven in 't Hoofdstuk ffde Armario" nog veel meer dat in de Nederlandsche regels geheel ontbreekt. Daarover later.

*) Op den kant staat gedrukt: Additum.