is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meen bekend en geliefd het boek van Boëthius gedurende de middeleeuwen geweest is behoeft hier niet te worden aangetoond.

8. Vocabularius calamo exaratus (Cat. No. 201). Mogelijk wordt hiermede een handschrift van den „Vocabularius ex quo"> (Latino Theutonicus) bedoeld, welke o.a. in 1479 te Zwolle

gedrukt werd. .

9. Libri liebraycarum quaestionum Hieronymi Presbyteri istius libri recipitulati quo invenientur in libro lioc per numeros iuxta cos intitulatos, calamo in pergameno exarati (Cat. No. 203). Dat hiermede het eerste gedeelte van Hieronymus Bijbelcommentaar bedoeld wordt, behoeft nauwelijks betoogd(Hain 8581.)

10. Bartliolomei Anglici liber de proprietatibus rerum, calamo exaratus. (Cat. No. 206) Bartholomeus de Glanvilla, Ordin. Minor. Zie Hain 2498 en volg. Dit door de vele afkortingen bijna onleesbare handschrift bleef tot op heden in de Librye

bewaard. .

11 Liber qui de exempUs et similitudinibus rerum mtitidatur

calamo exaratus Ao. 1559. (Cat. No. 207). De auteur van dit werk, aan Cansen naar het schijnt onbekend gebleven, is Johannes de Sancto Geminiano, ook wel „Helwicus Theutonicus genoemd. (Hain 7542 en volg.) Als men weet dat het bedoelde boek vóór het jaar 1500 minstens reeds zesmaal gedrukt was» klinkt het jaartal 1559 voor een handschrift wel eenigszins bevreemdend. Misschien heeft Cansen zich hier vergist.

12. Constitutiones Avicennae Medici (Cat. No. 208). Deze titel, door Cansen zonder eenige nadere opheldering tusschen die van andere handschriften geplaatst, doet ons vermoeden, dat wij ook hier met een handschrift, en wel met Avicennas Canon te doen hebben. Ware het een gedrukt werk geweest dan had Cansen er allicht plaats en jaartal bijgevoegd, zooals immer zijne gewoonte is; of hij had er bijgevoegd „l bi sit impressus latet", of iets dergelijks. (Vgl. Hain 2197 volg.)

13 In medicinis liber dietarum universalia et particularis, calamo exaratus in pergameno (Cat. No. 209). Misschien wordt daarmede bedoeld Isaacus (Israëli) De diaetis. (In Hs. te Utrecht, Catal. No. 723!.