is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gratias. Liber iste est linitus et completus sub anno domini 1461 in vigilia nativitatis Christi. En vervolgens.

„Si possessoris nomen cognoscere velis De Dorsten natus. Johannes est ipse vocatus "

Deze laatste mededeeling nu is van dezelfde hand, die dit geheele boek schreef, waaruit men mag afleiden dat Johannes van Dorsten zelf de afschrijver was. In een charter van 1471. bewaard op het stedelijk archief te Zutphen, noemt hij zich Johan van Dorsten, vicaris van St. Peter en Paulus indeSt. Walburgskerk te Zutphen. Hij stierf in November van het jaar 1475 '). De auteur van dit werk is waarschijnlijk Walterusde Burley, Magister Oxoniensis. (Een dergelijk Hs. bezit de Stedelijke Bibliotheek te Haarlem. Codices manuscr. No. 20).

18c. Sermones dc diversis Sanctis etiam scripti et una compacti cum supradictis. Deze titel heeft Cansen naar het schijnt op eigen gezag aan het boek gegeven, en niet ten onrechte. Hij schijnt echter niet bemerkt te hebben, dat het eigenlijk twee verschillende handschriften zijn, die beide denzelfden titel kunnen dragen. Het laatste eindigt met dc woorden: „de Sancto Lau-

rencio in alio volumine."

19. Libri decem exceptionum collectarum de diversis opuscidis divi Bernardi egregii abbatis Clareuallensis. Adiectasunt etiam quacdam Capitula de excellentia et dignitate beatae Mariae virginis, etc. Omnia incerto autore et in pergameno scripta. Cat. No. 246).

o0 Liber qui vocatur Profectus religionis, in pergameno calamo exaratns, incerto autore (Cat. No. 247). Waarschijnlijk wordt hier de aan Bonaventura toegeschreven Profectus religiosorum bedoeld, die omstreeks 1486 te Deventer gedrukt, en nog inde zeventiende eeuw door Pater Cornelis Tlnelmans, opnieuw in t Nederlandsch vertaald, te 's Hertogenbosch uitgegeven werd. Een handschrift van het jaar 1401 berust in de Koninklijke

Boekerij te 's Gravenhage.

21. Liber calamo exaratus in pergameno continens ahquot libros Salomonis et Prophetarum imo et Apocalipsim. (Cat. No. 248).

22. Liber in magna forma, etiam in pergameno scriptus, conti-

y Dlt bleek mij uit het bewaard gebleven Nccrologium van 't Adnmanshuis tc Zutphen.