is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Jo. Gersonis A III tractatus varii. 250 1)1. perk. geschreven 1-167 door Gherard Reys; behoorde voorheen aan 't klooster Albergen.

10. Cassiani Collationes S. Patrum. sec. XIV, 140 bl. perk. 4°.

11. Liber Quaestionum Erosii (Orosii ?) ad b. Augustinum et complures (49) S. Augustini sermones. 200 bl. perk. 4°. laatste helft 13e eeuw.

12. Isidori interpretatio super vetus Testamentum. 118 bl. 4°. perk. geschreven 1418 door Joanne ten hove alias Riennen, „qui obiit 1439 kl. 8 Julii."

13—14. Caesarii Heisterbaccensis dialogi miraculorum. 2 vol. fol. pap. geschreven in 1461 in fortalicio Kemnode prope Osnabr. per Hinr. Brunzel, decret. Doet.

15. Commentarius in Psalmos, finitus et completus per Jo. Cluppelo reet. capelle in castro Gronouwe. anno 1444. pap. 150 bl. fol.

16. Alcies, in Psalmos commentarius. 14e eeuw. deels perk. deels pap. meer dan 400 bl. fol. „Hunc librum legavit Rembertus ter List, Canon, eccles. Daventriens. anno D. 1405."

17. Sermones dominicales ; b. allegationes pro ordine minorum, auctore Franzisko Futz; c. Responsiones contra fratres de communi vita. 15e eeuw. geschonken door Gerdunc, C'anonicus in Oldenzaal.fol.(pap.?)

18. Bartholomaei Pisani Summa de casibus conscientiae. pap. aanv. 15e eeuw, gegeven door Gerdunc, C'anonicus in Oldenzaal, fol.

19. Roberti Holkoth lectiones in librum sapientiae. perk. en pap. 15e eeuw. fol. + 400 bl.

20. Novum Testamentum latine. pap. fol. geschreven anno 1434.

21. Psalterium, perk. einde 14° eeuw. groot fol. met initialen en randversiering op fol. 1.

22. Sermones perutiles. Hs. van 't jaar 1470; perk. en pap. 214 bl. fol. Op de laatste blz. een Mnl. gedicht: «Maria aller ghenade voll."

23. Th. de Aquino prima secundae. pap. le helft 14e. wsch. in Jatien (Italië?) geschreven, fol.

24. Guilielmi Parisiensis summa vitiorum, pap. hs. van Herm. Herinck; b. Meditationes et contemplationes cuiusdam simplicis, cordati et pauperculi discatenatii (?). Zelfde tijd.

25. Th. de Aquino liber de veritate catholicae fidei. perk. en pap. 15* e. fol.

26. Jo. Nideri formicarius et Joannis Junioris scala coeli. Pap. 15®. fol.

27. Manipulus florum sive extractiones originalium magistri Thomae de Hybernia. perk. en pap. 15e eeuw. fol.

28. Commentarius in epistolas novi Testamenti canonicas et in Apocalypsin" pap. in 1440 geschreven en gegeven door Hinr. Vedder, vicarius in Oldenzaal. + 400 bl. fol.