is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemma vocabulorum. Yan dit Latijnsch-Xederlandsche woordenboek bezit de Koninklijke Bibliotheek vijf verschillende uitgaven: Antwerpen 1494; Deventer 1495, 1497, 1498, 1500.

Vocabularius. Waarschijnlijk is dit de Vocabularius Ex quo (LatinoTheutonicus), die in 1497 te Zwolle het licht zag of de Vocabularius copiosus theutonicatus (Lat.-theuton), omstreeks 1483 te Leuven gedrukt. (Beide uitgaven aanwezig op de Koninkl. Bibliotheek.)

Dictionarius pauperum, omnibus praedicatoribus verbi Divini pernecessarius. O. a. gedrukt te Parijs in 1498. (K. B. II, 641.) Secundo.

Dictionarius a literam. d. usque. i. Idem dictionarius usque literam. m. Welk woordenboek hier bedoeld wordt, weet ik niet. En misschien wist de schrijver van dezen catalogus 't zelf ook niet, daar blijkbaar het eerste en het of de laatste deelen ontbraken.

Epistolare sancti Cipriani. Een dergelijk handschrift bevond zich ook in de Windesheimsche boekerij. Zooniet het eerste, dan is het toch een van de eerste boeken door Richardus Pafifroet te Deventer ter perse gelegd (1475-77.). Deze uitgave is aanwezig op de Koninklijke Bibliotheek

EXEMPLA DOGTORUM.

Speculum Exemplorum, ex diversis libris in unum collectis. Dit boek wordt gewoonlijk toegeschreven aan Aegidius Aurifaber, een Karthuizer uit 't klooster Mons Sion bij Zierikzee, die overleed in 1466. Het verscheen bij Paffroet te Deventer 1481, werd o. a. herdrukt te Keulen in 1485, te Straatsburg in 1490, en 1495. (De eerste drie uitgaven op de K. B., de laatste te Haarlem.)

Collationarius. Waarschijnlijk een boek met korte, stichtelijke toespraken. Misschien was het Joh. Gallensis, Summa collationum ad omne genus hominum, o. a. gedrukt te Keulen in 1470 en 1472.

Exemj)la secundem ordinem alphabeti. "Vermoedelijk hebben wij hier andermaal te doen met het Promptuarium exemplorum van Johannes Herolt (Discipulus). In dat boek zijn de exempelen ten minste volgens 't alphabet geordend,

Liber exemplorum. Misschien wordt hiermede bedoeld: Nicolaus de Hanappis, Liber exemplorum sacre scripture, waarvan de Koninklijke Bibliotheek een handschrift bezit. (L 39), afkomstig uit 't Oude Convent te Weesp.

De illustribus viris ordinis Cisterciensis. Yan dit in de middeleeuwen zeer bekende boek, dat toegeschreven wordt aan Conradus Everbacensis, vindt men een Latijnsch en een Nederlandsch handschrift in de UniversiteitsBibliotheek te Utrecht (No. 341 en 1016); twee Nederlandsche ,in de Athenieum Bibliotheek te Deventer (No. 37, 38 — 39), één te Weenen