is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij verscheidene huizen aan het Kort Rapenburg, in een waarvan hij zelf met zijn gezin woonde ').

Daar het voor de kennis van Dou's leven van belang is, dit gezin te kennen, zullen we in korte trekken de verschillende leden ervan bespreken.

In het register van het hoofdgeld voor 1622 is het volgende opgeteekend 3): „Cort rapen burg oostzijde.... Douwe Jansz. Grlaesmaecker; Marytgen Jansdr. sijn huysvrou; Trijntgen Vechters, Vechter Vechters, de vrous voorkinderen ; .Tan Douwesz.; Gerrit Douwesz. haerluyder kinderen ; Govert Jansz.3), een costganger, 7 personen."

Uit deze opgave blijkt niet alleen de plaats, waar Dou in zijne jeugd woonde, maar ook, dat hij nog een broer Jan had, benevens een halfbroer en eene halfzuster uit het eerste huwelijk zijner moeder. Die halfbroer werkte met Douwe Jansz. samen en de leerlingen en knechts sloten met beiden hun contracten4), zoodat het voor de hand ligt, te gelooven, dat Douwe Jansz. de zaak van den overleden man zijner vrouw voortzette. Dou's halfzuster huwde weldra met Simon van Tol, secretaris der beide Katwijken, uit welk huwelijk vier kinderen, o. a. Antonia van Tol en Dominicus van Tol, de schilder, geboren werden. De laatste, die gelijk wij zien zullen, een tijd lang onder

1027, 1628 enz. komen contracten omtrent leerlingen voor. In 1630, 31 en 32 wordt telkens een knecht genoemd.

1) Obreen, Archief voor Nederl. Kunstgeschiedenis, V 30. — Dit tijdschrift zal in de volgende bladzijden steeds aangehaald worden met de afkorting „Obr.".

2) Hon Gasthuisvierendeel fol. 10 verso. Leidsch archief.

3) Deze was zijn knecht: „25 Juli 1022 Douwe Jans met sijn knecht Govert Jans betaelt 0-00." Boek I v. h. glazenmakersgild, fol. 57. Leidsch archief.

4) Zie de boeken van het glazenmakersgild op het Leidsch archief.