is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingericht, en aan welks muren behalve wat studies slechts eenige attributen uit Lastman's atelier, een Turksch zwaard, een Japansche parasol en Turksche sjerp, hingen, terwijl in de hoeken een schild en wat wapens, in een nis in den muur een aardbol, enkele prenten en papieren geborgen waren, in dat atelier werkten ze naar de natuur, nu eens zichzelf, dan weer personen uit hunne naaste omgeving tot model nemend.

Yooral Rembrandt's vader en moeder hebben herhaaldelijk voor de drie jonge kunstenaars gezeten. De typische karakterkop van den ouden Ilarmen diende diens zoon reeds vroeg tot model, niet alleen voor verscheidene schilderijen, maar ook voor zijn eerste etsen '). En ook L i ev e n s beeldde hem af, terwijl Dou niet naliet, eveneens zijn krachten aan dit model te beproeven. Nu eens in een met bont bezetten mantel gehuld, dan met een halsberg om en een baret op, dan weer als onderdeel van een figuurcompositie, komt Rembrandt's vader herhaaldelijk op de werken, vooral van zijn zoon en van Dou, tusschen 1628 en 1630 voor. Ja ook later, na zijn dood (27 April 1630) keert zjjn beeltenis zoowel op Dou's als op Re mb r a n d t' s schilderijen terug, wel een bewijs, hoezeer zijn typische kop dezen beiden kunstenaars als het ware in het penseel was blijven zitten.

Het vroegste portret van Harmen door Dou bevindt zich te St. Petersburg bij baron v. Lippart2). Het is een borstbeeld, levensgroot, en toont, met welk een ernst de jonge

1) Miehei, die (Rembr. 41 vlgg.) het eerst bewezen heeft, dat het bedoelde type werkelijk Rembrandt's vader is, somt niet minder dan 11 schilderijen en 0 etsen van Rem brandt op, waarop bij voorkomt. Ook op Lievens' etsen (R 3, 20, 21, 33) komt hij voor, en op eenige van van Vliet.

2) M. 133. Ik zag het dezen zomer te Berlijn bij Prof. Hauser.