is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ch. Blanc, Dohme ') e. a. vermelden eene afwezigheid in die jaren en de nieuwste catalogus der National Gallery te Londen spreekt er wederom van s).

Bij het samenstellen van den hierachter afgedrukten catalogus van D o u 's werken trof mjj een zelfportret van D o u, bij Granberg 3) vermeld en onderteekend: O Dou Leyden 1652 Aetatis 39, waaruit Granberg terecht de gevolgtrekking maakt, dat Dou dus in dat jaar te Leiden was. Het nader beschouwen van zijne 1652, '54, '63 en '67 gedateerde schilderijen te München, waarop hij, gelijk boven werd aangetoond 4), de Blauwpoort naar de natuur afbeeldde, bewees mij, dat het ontbreken van D o u 's naam in de gildeboeken geen reden is om zijne afwezigheid gedurende 1651—58 aan te nemen.

Wat de tweede periode betreft, omtrent deze kwam ik, vooral toen Dr. A. Bredius mij nog eenige notarieele acten omtrent Dou aanwees, tot hetzelfde resultaat. Het volgend overzicht moge aantoonen, in welke jaren D o u 's aanwezigheid te Leiden met zekerheid is vast te stellen.

Uit Orlers' mededeelingen volgt, dat Dou tot 1641 te Leiden woonde en ook voor 1642 en '43 bestaat geen reden, zijne afwezigheid aan te nemen, hoewel niets zijne aanwezigheid bewijst.

1) Band II op Dou S. 11 : „Das Register der S' Lucas-Gilde von Leiden laszt vermuthen, dasz er zwei Mal langere Zeit auszerhalb Leidens gewohnt hat. Aber wo? Darüber fehlt jede Muthmassung. Wohnte er auf dem Lande in staublossen Grün 1 Oder in welche andere Stadt ist er gezogen ? Von hohen Gönnern ist er wohl nicht anders wohin berufen?'

2) „He was twice absent for some years from Leyden, between 1651 and 1658, and between 1668 and 1673."

3) O. Granberg, Collections privées de la Suède, I 276. Vgl. M. 109 en boven blz. 17, noot 3.

4) Zie blz. 56 vlgg.