is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Een schilderswerkplaats in de zeventiende eeuw.

Dou's atelier, zijn leerlingen en navolgers.

Onder de werken onzer groote kunstenaars zijn er niet weinige, die een kijkje geven in hun atelier of ons hunne manier van werken op andere wijze leeren kennen. Rem brandt schilderde, etste en teekende zijne werkplaats eenige malen, Jan Vermeer en Aert de G e 1 d e r beeldden zichzelf af, bezig naar een model te schilderen, Adriaen van Ost a d e koos ettelijke malen zijn werkplaats als onderwerp voor een schilderij; kortom, er zijn een reeks van voorbeelden. Ja, soms ziet men in een spiegel aan den muur den schilder aan zijn ezel zitten, of kan men in de spiegelingen op een vaas of bokaal (vooral op stillevens van de Heem en van B e ij e r e n) den schilder aan het werk zien >)•

1) Afbeeldingen van ateliers o. a. op de volgende schilderijen: Jan ïermeer's schilderij bij Graaf Czernin te Weenen ; A e r t d e Gelder's schilderij te Frankfurt; Ostade's schilderijen te Rotterdam, Amsterdam en Dresden, en zijne ets B 32. Verder op den Frans van Mieris te Dresden; den Dou van Sir FrancisCook (M. 129); J. M. Molenaer te Berlijn; G o n z. Cocques te Schwerin; op twee stukken van