is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

momenten uit den huiselijken kring en dit gelukt hem vooral daar zoo uitmuntend, waar hij de donkere blauwachtige schakeeringen van een deftig binnenvertrek als omgeving zijner figuren kiest. Zijne leerlingen waren M i c h i e 1 van Musscher en misschien Jacob Ochtervelt. Echter is geen van deze beiden door M e t s u eenigszins in de richting der Leidsche fijnschilders geleid.

Geheel anders daarentegen ging dat met Dou's tweeden leerling, Frans van Mieris den Oude (1635 — 81), die zelf gedeeltelijk Dou navolgde, maar vooral in zijne leerlingen de school der Leidsche fijnschilders mede hielp stichten. Van Mieris is de eenige van Dou's talentvolle leerlingen, die in de richting van zijnen leermeester doorwerkte, ja hem ten slotte overtrof. Dou noemde hem dan ook zelf „den prins van zijne leerlingen, en zeide, dat hij de kroon van hun allen wegdroeg" !).

Na zijn voorbereidend onderwijs bij den glasschilder en teekenmeester Abraham Torenvliet te hebben genoten, was Van Mieris eenige jaren bij Dou, daarna bij Abraham van den Tempel in de leer, van wien hij echter weldra weer tot Dou terugkeerde, totdat men hem aanried, zelfstandig verder te gaan werken. Zijn vroegste stukken vertoonen in compositie een sterken invloed van Dou, zijn latere echter zijn daarin geheel van hem los, alleen de techniek is geheel die van zijn leermeester. Frans van Mieris is ook voor ons een der sympathieke schilders der zeventiende eeuw, vooral in zijn stukken als „der Cavalier im Verkaufsladen" te Weenen en de reeks keurige werken te Dresden, waaronder de „Ketelboeter" eu de afbeelding van zijn eigen atelier de kroon spannen. In warmte van kleur, waarin hij Dou zoo ver overtreft, staat hij zelfs bij

1) Houbr. III 2.