is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familieportretten, door een vensterboog omgeven. Zijn Vrouwtjes met een papagaai in een nis, die hij meer dan eens schilderde, zijn zelfs direct aan D o u 's composities in dien trant ontleend. Ook O c h t e r v e 11 schilderde een enkelen

keer dergelijke stukken ').

Het is nog langen tijd in den smaak geweest, voorstellingen, door een vensterboog gezien, af te beelden. Vooral Louis de Moni (1698-1771) is een goed voorbeeld daarvan. Hij is de laatste navolger van D o u 's steeds meer in verval rakende school, die om zijn „nisstukken eenigszins een vermelding waard is. Wel zouden wij hier nog uit de negentiende eeuw namen kunnen noemen als J. B. Scheffer, een Utrechtsch meester2), J. Dom") en andere Duitsche navolgers van D o u en diens school, die zoowel nisstukken als kluizenaars en kaarslichten schilderden, maar zij zijn over het algemeen veel te middelmatig 4).

Veel talentvoller zijn de meesters, die Dou 's kaarslichten navolgden. Behalve Schalcken, Fransvan Mie ris, soms Jan Steen, waren liet hoofdzakelijk Adriaen van der Werff (1652—1722) en Arnold Boonen (1669—1729), die op wonderlijke wijze hun voorganger wisten na te bootsen, ja een stukje van Van der Werff te München (n° 466) zou men op den eersten aanblik voor een Dou aanzien. Ook Adriaen Meulemans (1766—1835) was een vrij verdienstelijk schilder van dergelijke onderwerpen. In deze eeuw is het schilderen van

1) O. a. te Frankfurt n" 230.

2) Zie den catalogus van het Museum Kunstliefde te Utrecht.

3) Een reeks stukken van hem in zijn woonplaats Ba m berg.

4) Kluizenaars schilderden nog in Dou's trant: Pieter van der Werff (1665—1721), J. M. Mettenleiter, 01 ivier van Deuren (± 1634). Zie over den laatste, die ook nisstukken schilderde, Kramm I 334, Hotstede de Groot, Quellenstudiën 410 en O. H. XV'lII, 103 vlgg.