is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Dou's schilderijen in <len kunsthandel.

Prijzen en lotgevallen.

Wanneer men eens nagaat, hoeveel schilderijen en teekeningen van G e r r i t D o u zich thans nog in ons vaderland bevinden, blijken dit er slechts een zeventiental te zijn '). Gelukkig echter bevinden zich daaronder twee zijner hoofdwerken, de Avondschool en de Jonge Moeder, het mooiste stuk (ook volgens den smaak van zijn eigen tijd) dat D o u ooit schilderde. En uit zijn vroegen tijd bezitten wij gelukkig ook zijn meesterstuk, het portret van Rembrandt's moeder, bij den heer Hoekwater te 's-Gravenhage (M. 188). Eenige portretten, tusschen 1631 en 1650 geschilderd, een zelfportret en eenige genrestukjes, waaronder een zijner allerbeste kluizenaars in de verzameling-Van der Hoop op het Rijksmuseum (M. 116) uit zijn bloeitijd, stellen ons in staat, hem binnen de grenzen van ons land vrij goed

1) Zie de plaatselijke lijst van Dou's werken, achter in dit boek. In Duitschland zijn 71 stukken van Dou aan te wijzen, in Engeland 49, in Rusland 19, in Frankrijk 18.