is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het samenstellen van dezen catalogus zijn de volgende

bronnen gebruikt:

1° de catalogi van openbare en particuliere verzamelingen;

2U de veilingscatalogi, berustend op het Mauritshuis te s (jravenhage en op de prentenkabinetten te Amsterdam en Parys (collectie van der Willigen); benevens de door Hoet, Lerwesten, Christie, Williamson 7) e. a. uitgegeven veilingsoverzichten;

3° een aantal inventarissen en reisbeschrijvingen en de bekende literatuur (Waagen's en Burgers werken, Dohme, Blanc, I arthey enz.);

4° zooveel doenlijk alle gravures en reproducties naar D o u s werken, uitgezonderd die in tydschriften van minder belang enz ).

Smith' Catalogne llaisonné3) was verouderd en kon slechts dan gebruikt worden, wanneer het een my onbekend gebleven stuk gold. In dat geval werd zijne beschrijving overgenomen. Om vergelijking gemakkelyk te maken, citeerde ik echter overal zijne nummers.

Bij het bewerken dezer gegevens moest de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen, daar D o n 's werken reeds tijdens zijn leven werden vervalscht, gecopieerd en nagevolgd en zeer veel leerlingenwerk reeds toen op zijn naam ging. Stukken van

1) li. Williamson, la Curiosité en 1899. Hevue des ventes publiques.... Paris, Béranger 1900. Een tweede deel loopt over 1899.

2) B. v. tijdschriften als de Holl. Illustratie, Eigen Haard, en/.. Ook reproducties op briefkaarten en reclameplaten vielen natuurlijk niet in de termen.

3) VV. Smith. Catalogue Raisonné of the Works of Dutch and Flemish Painters. Vol. I 18'29. Supplement 1842.