is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. r. gewend, in een gewelf. Vóór hem op een soort van altaar een bijbel, rozenkrans, kruisbeeld, zandlooper en doodshoofd. Boven hem een lantaren; r. op den voorgrond bloemen.

Gem. GDou aan liet leesteeken in het boek. F. 57 P'10t- Braun, Hanfstangl, Tamme, Photogr. Gesellsch. Houtsnede in Ch. Blanc, Histoire (les peintres. Staalgravure v. W. Frencli. C. Straub litll. — 1708 uit Antwerpen, lnvent. 1722 A. 704. Misschien door Spiering aan Chris* tina van Zweden gegeven. Vgl. hoven Hoofdst. 11 en Granh bldz. 57 no. 201. Men vergelijke hiermede den door Rembrandt geschilderden Kluizenaar, door J. J. v. Vliet gegraveerd.

19 * Lezende Kluizenaar. D r e s d e n 1716.

Een grijzaard met grijzen baard en kaal hoofd, in bruin gewaad, leest in een bijbel, waaronder een doodshoofd. Aan een boom een kruisbeeld. Kniestuk, n. r. gewend.

Gem. G. Dou. F. 27 X19 pllot- Tamme. Invent. 1722 A. 782 als origineel. Later als onecht beschouwd, doch thans in den catalogus en door Seidlitz (Rep. XVI 379) voor echt gehouden, een echtheid, waaraan niet le twyfelen valt. Vroeg stuk.

20.* kluizenaar. Miinchen 399.

Hij knielt voor een ruïne, n. r. gewend en bidt, met gevouwen handen op een boek geleund, vóór een kruisbeeld. Aan een wilg hangt een lantaren.

Geui G. Dou bovenop het boek, en met de beginletters en 1670 op den band van het boek, P. 44 X 34. Litll. Wülffle. Verk. V. A. 19 Mei 1779 ƒ 143. Kurf. Gall. Miinchen.— Sn. 111.

21.* kluizenaar. Miinchen 400.

Hij knielt, n. 1. gewend, in een gewelf voor een bijbel, die opengeslagen is bij het begin van Jesaja. In de gevouwen handen houdt hij een kruisbeeld. Voorts zandloopei'j boeken, mand, doodshoofd enz.; 1. dorre boom, waaraan lantaren.

Gem. G. Dou op den kant van het onderste hoek. P. 34 X.29. Uit de Kurf Gall München — Sm. 114

22.? Kluizenaar. Miinchen 408.

Hij knielt, n. 1. gewend, biddend vóór een kruisbeeld in een ruine. Behalve het gewone bijwerk een Chineesche parasol.

P. 39X29 Uit de Mannheimer Gall. — Sn 120 Iwgfelacbtig, ook reeds omdat hij in een Duitschen bgbel leest Eenigszins gewijzigde copie te Budapest 338. Het origineel is misschien een stuk, dat op de verk Amst 9 Apr. 1783 voor/8005 naar Rusland werd verkocht.

23.* kluizenaar. Londen, "Wallaoe 177.

Hij knielt biddend vóór een kruisbeeld, in een bouwvallig gewelf, waardoor het daglicht naar binnen valt. Vóór hem een geïllustreerde foliant en schedel, rozenkrans, zandlooper, lantaren en uitgedoofde kaars. De kluizenaar wordt beschut door een Chineesohen zonnescherm. P. 88X28.

24. kluizenaar,

in een «hermitage» knielend met een open boek vóór zich. Met gevouwen handen ziet hij op naar een kruisbeeld, dat achter een dorren boomstam staat. Verder op een grof kleed een zandlooper, paternoster enz. Op den voorgrond een distel en andere kruiden.

F 88X28. Verk. E. G. van 'iedinghorste A. 26 Mrt 1777 ƒ350 Clicquet.